Opleidingen details Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan dient u de presentie zelf in te geven nadat u bent ingelogd in PE-Online.

Nascholing Communicatie (ID nummer: 373355)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Werkterrein - Algemene Klinische Fysica (AKF)624-9-2019 t/m 23-9-2020
Werkterrein - Radiologie en Nucleaire Geneeskunde (RNG)624-9-2019 t/m 23-9-2020
Werkterrein - Radiotherapie (RT)624-9-2019 t/m 23-9-2020

Leerdoelen:

 1. De deelnemer dient aan het eind van de cursus, basisinzicht en basisvaardigheden te hebben ontwikkeld met betrekking tot:
 2. de individuele, psychologische, interpersoonlijke en maatschappelijke factoren die van invloed zijn op:
 3. communicatie van informatie over stralingsrisico’s met niet-deskundige doelgroepen tijdens niet-noodgevallen;
 4. het effect van de communicatie over stralingsrisico’s op de risicoperceptie, de kennis, de houding en het gedrag van de doelgroep;
 5. deze kennis toe te passen bij het ontwerpen van doeltreffende communicatie en het ontwikkelen van communicatie waarbij de doelgroep centraal staat, met als doel de gesprekspartner in staat te stellen geïnformeerde beslissingen te nemen in situaties die verband houden met radiologische risico’s;
 6. vertrouwd raken met en gebruik maken van methoden voor de evaluatie van communicatie over stralingsrisico’s.
 7. de modellen voor risicocommunicatie;
 8. risicoperceptie:
 • de verschillende factoren te begrijpen die van invloed zijn op de risicoperceptie
 • de belangrijke rol van communicatie bij het vormgeven van de risicoperceptie te begrijpen
 • begrijpen dat een focus op de feitelijke inhoud van informatie niet voldoende is om de perceptie van mensen te veranderen, maar dat een focus op de manier waarop deze wordt gecommuniceerd (Vorm) en de persoon (Bron) cruciaal is voor het vormgeven van de risicoperceptie
 • inzicht krijgen in manieren om vorm en bron effectief te beheren
 • in staat zijn de doeltreffendheid van hun eigen campagnes te beoordelen aan de hand van het Content-Form-Source-kader
 • het geven van de boodschap in een duidelijk frame en daarmee onrust bij niet-deskundigen te kunnen wegnemen.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Algemene Klinische Fysica (AKF)Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica/OKF
Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG)KNMG-GAIA
Radiologie en Nucleaire Geneeskunde (RNG)Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica/OKF
Radiotherapie (RT)Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica/OKF
6
Bestand 
Programma PE online.pdf127 KB
Ja
Tijd09:00 - 17:00
LocatieNieuwegein (NL) (Toon kaart)

De Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) is in 1960 opgericht om de wetenschappelijke bestudering van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen straling te bevorderen. Daarnaast stelt zij zich tot doel de toepassing van de verworven kennis en inzichten over stralingshygiëne in de praktijk te bevorderen.

De activiteiten van de NVS zijn gericht op het samenbrengen van stralingsdeskundigen in Nederland. Zij bereikt dit door:

het organiseren van wetenschappelijke vergaderingen;
het in studie nemen van onderwerpen die verband houden met de bescherming tegen straling;
het stimuleren van de onderlinge uitwisseling van kennis tussen deskundigen die werkzaam zijn op het gebied van de stralingshygiëne;
het verzorgen van studie-bijeenkomsten en nascholingscursussen;
het openbaar maken van verslagen van wetenschappelijke vergaderingen en het uitgeven van vaktechnische publikaties en artikelen;
het onderhouden van internationale contacten.

Binnen de vereniging zijn een aantal afdelingen actief waarin leden vanuit een zelfde achtergrond of thema samenkomen. De producten van deze afdelingen zijn voor alle leden beschikbaar.
De activiteiten van de NVS worden voorbereid door commissies. Actieve leden besteden tijd en energie om vakcollega's verder te scholen, kennis te delen via het verenigingsblad en de nieuwe media.

Newtonlaan 51
3584 BP
Utrecht
085 - 90 22 838
Selecteer een bestand aub.