Opleidingen details PostMD opleidingen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de beheerder.

Wet zorg en dwang 2020 (ID nummer: 373308)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Mantelzorgmakelaars314-11-2019 t/m 13-11-2020

Inleiding
Tijdens deze nascholingsmodule wordt informatie verstrekt over de Wet Zorg en Dwang, welke op 1 jan. 2020 in werking treedt. We gaan in op de verschillende doelgroepen die met deze wet te maken kunnen krijgen, wat is niet vrijwillige zorg, wanneer mag dat worden toegepast, waar mag onvrijwillige zorg geven worden, wat moet er gebeuren om onvrijwillige zorg toe te passen? Wat betekent dit voor het aanvragen van zorg bij gemeente, zorgverzekering of Wlz? Welke rol heb je als mantelzorgmakelaar? Wat zou je als mantelzorgmakelaar moeten weten?
 

Doelstelling
De mantelzorgmakelaar  ontwikkelt zijn/haar kennis over:

- de wet zorg en Dwang

- de vragen die daaruit voortvloeien voor de mantelzorgmakelaar

- de mogelijke oplossingsrichtingen

- de grenzen van  wat wel/niet mogelijk is.

Na afloop van de bijeenkomst

heb je kennis van wet- en regelgeving op het gebied van de Wet zorg en dwang

heb taak van het CIZ betreffende de Wet zorg en dwang

Heb je kennis over de taak, rol en werkwijze van de cliënt vertrouwenspersoon

kun je de verworven kennis inzetten tijdens je werkzaamheden als mantelzorgmakelaar;

kun je de vragen beantwoorden van mensen met een beperking die gebruik willen maken van een zorg en mogelijk met gedongen zorg te maken krijgen

Zijn de taken en verantwoordelijkheden duidelijk betreffende de zorgaanbieder, gedongen zorg in de thuissituatie, stappenplan, cliënt vertrouwenspersoon

Ben je op de hoogte de verschillen in de taken en functies (deels overlap) van mantelzorgmakelaar, onafhankelijk cliëntondersteuner, cliënt vertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris van een instelling.

Beroepsgroep
Register Mantelzorgmakelaars
Nee
 Mantelzorgmakelaars
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenAlgemeenCrisisopvang
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
SectorenZorgOuderenzorg
SectorenZorgVerpleeghuiszorg
SectorenZorgVerslavingszorg
SectorenZorgZiekenhuiszorg
Tijd13:00 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Post hbo-opleidingen gericht op persoonlijke ontwikkeling en organisatie ontwikkeling:

Management in de zorg

Mantelzorgmakelaar

Incompany trajecten

 

Rochussenstraat 198
3015 EK
Rotterdam
Rochussenstraat 198
3015 EK
Rotterdam
06 29349784
Selecteer een bestand aub.