Opleidingen details Amsterdam School for Integrative Medicine & Health BV

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Verbindende communicatie (ID nummer: 373290)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3107-11-2019 t/m 6-11-2020

Verbindende Communicatie is een leer en een procesmodel ontwikkeld door klinisch psycholoog     Dr. Marshall Rosenberg, schrijver van het boek Geweldloze Communicatie en oprichter van het Center for Non Violent  Communication (CNVC.org)

Verbindend Communiceren is een wijze van communiceren die leidt tot gehoord en begrepen worden. Met helderheid, zonder beschuldigen en oordelen. Verbindend Communiceren is een zodanige manier met elkaar in interactie zijn dat de communicatie behouden kan blijven, ook als het "lastig" is. Het focust op gezamenlijke menselijke waarden en behoeften en moedigt een manier van praten aan die een extra appèl doet op de goede wil van mensen.

Verbindende Communicatie; helder en open!

Verbindende Communicatie biedt een gezamenlijke taal, waardoor er verbinding ontstaat en wordt ervaren.  Het helpt om op zodanige wijze in contact te zijn en te blijven, waardoor er een kwaliteit van verbinding ontstaat die leidt tot een dieper begrip en inzicht in wat er daadwerkelijk leeft in de patiënt.

Verbindende Communicatie is de taal van de behoeften, waarbij ieders behoeften ertoe doen. In deze training leert om de woorden te vinden die de ander echt kunnen bereiken.

U leert de kracht van empathisch luisteren in te zetten en helder ter verwoorden waar het ten diepste om gaat  onder woorden die de ander spreekt. Een vernieuwende aanpak om echt contact te leggen met wat er leeft in de ander  én jezelf.

Voor welke artsen:

Voor artsen die o.a. deze vragen willen exploren: Hoe kan ik op een duidelijke manier overbrengen wat ik wil en wat er in mij omgaat? Hoe kan ik in verbinding blijven met mezelf en de ander ook als de spanning oploopt? Hoe kan ik omgaan met mijn eigen emoties en die van een ander? Hoe kan ik tegelijkertijd met empathie luisteren naar de ander? Hoe kan ik leren diepgaand begrip en inzicht ontwikkelen voor wat er werkelijk leeft in de ander/patient?

Leerdoelen en competenties:

De kerncompetenties die hieraan aan de orde komen zijn: brede professionalisering en sociaal communicatieve bekwaamheid:

  • De arts is in staat om diepgaander contact op te bouwen me de patiënt en dit ook te onderhouden
  • De arts is verdergaand begeleidings- en coaching vaardig
  • De arts is communicatief sterk en in staat om helder te verwoorden wat er leeft in de ander en zichzelf
  • De arts is in staat om verbinding te creëren en empathie in te kunnen zetten als kracht en dit toe te passen in contact met de patient.

Het model draagt in algemene zin bij aan het verhogen van het vakmanschap. De bewustwording en kennis van de eigen en andermans manier van communiceren zal toenemen. Het levert een bijdrage aan persoonlijke groei en veerkracht. Persoonlijke inzichten worden gegenereerd en communicatiehandvatten worden aangereikt. Handvatten waarmee de invulling van eigen behoeftes (h)erkend kunnen worden in relatie tot de behoeftes van anderen: patiënten, collega’s, organisaties. Geleerd wordt deze behoeftes (waarden) te (h)erkennen én te kunnen verwoorden. De verkregen (zelf) inzichten leiden tot minder spanningen en stress, minder incidenten en conflicten en tot meer begrip en samenwerking.

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand 
Programma VC.docx79 KB
695
Inclusief twee maal een diner in buffetvorm met biologische producten
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd14:00 - 20:30
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd14:00 - 20:30
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

De ASIMH is een initiatief van een aantal jonge, kritische, nieuwsgierige artsen, dat onderwijs wil aanbieden op het gebied van Integrative Medicine. Dit in navolging van vooraanstaande universiteiten in Amerika.
We zijn er voor die artsen en zorgprofessionals, die hun blikveld willen verruimen, hun behandelarsenaal willen verrijken en zichzelf willen ontwikkelen. Daarom bieden we innovatieve en inspirerende nascholingen aan waarmee ze hun patiënten -wetenschappelijk gefundeerd- kunnen informeren over de geneeskracht van voeding, mind-bodytechnieken en natuurlijke behandelmethoden.

Kennemerstraatweg 464 B kamer 1.4.03
1851 NG
Heiloo
Kennemerstraatweg 464 B kamer 1.4.03
1851 NG
Heiloo
0644124067
Selecteer een bestand aub.