Opleidingen details VU medisch centrum, VUmc Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Training Groepsprocessen (ID nummer: 373259)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3631-10-2019 t/m 30-10-2020

Waarom gaat de ene groep gewoon aan het werk en de andere niet?
Hoe ga ik om met studenten die domineren of ander verstorend gedrag vertonen?
Welke processen spelen er in een groep en hoe kan ik dit sturen?


Op deze dag worden twee verschillende kijkkaders gehanteerd. In de ochtend focussen we op leervoorkeuren en onderzoeken we hoe we zelf het liefste leren en hoe dat ons eigen onderwijsgedrag kleurt. In de middag kijken we naar de dynamiek in een groep die zelfstandig aan het werk moet. Hoe laat je de verantwoordelijkheid bij hen? Wanneer grijp je in en wanneer niet? We experimenteren met methoden die in de teamcoaching worden gebruikt. Een week voor de bijeenkomst dient er een praktijkcasus ingeleverd te worden, die tijdens de bijeenkomst zal worden behandeld en proberen te begrijpen vanuit de kijkkaders om zo concrete antwoorden en tips te formuleren.

Resultaat
Na afloop van deze cursus is docent in staat om vanuit verschillende kaders naar haar/zijn onderwijs te kijken en kan docent bewuster bijsturen in het begeleiden van een groep en weet hij/zij beter waar de blinde vlekken zitten. 

Doelgroep
Bachelor docenten die doceren aan het VU medisch centrum.

Leerdoelen
Aan het eind van de training kunnen de docenten:
* Leervoorkeuren herkennen bij de studenten en hun onderwijs hierop afstemmen
*Vanuit verschillende kaders naar hun eigen onderwijs kijken en henzelf bewuster bijsturen bij het begeleiden van een groep omdat zij weten waar hun eigen blinde vlekken zitten
*Werken met de dynamiek in een groep die zelfstandig aan het werk moet
*Omgaan met studenten die domineren, of ander verstorend gedrag vertonen
*Didactisch verantwoorde keuzes maken wanneer wel of niet in te grijpen bij bepaald gedrag van studenten
*Werken met methoden die in team coaching worden gebruikt.

Workshop
 
0
Tijd09:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

VUmc Academie is onderdeel van het Onderwijsinstituut van het VU medisch centrum en organiseert het postacademisch onderwijs geneeskunde dat wordt aangeboden  in de vorm van nascholingscursussen, symposia en internationale congressen.

Medische Faculteit Van der Boechorststraat 7
1081 BT
Amsterdam
Postbus 7057
1007 MB
Amsterdam
020-4448444
Selecteer een bestand aub.