Opleidingen details TIMM Consultancy

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Words and Pictures, Veiligheidsplan in woord en beeld (ID nummer: 373176)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd91-11-2019 t/m 31-10-2020

Woord en beeldverhaal
Heb je in je werk ook te maken met veiligheidsplannen of werk je met kinderen die uit huis geplaatst zijn? Dan weet je dat kinderen vaak geen idee hebben waarom zij niet meer thuis kunnen wonen, waarom dat veiligheidsplan er is of welke afspraken daar dan allemaal in staan. Hierdoor voelen zij zich onzeker en twijfelen ze aan zichzelf. Wat heb ik fout gedaan? Ben ik niet lief geweest? Was ik dan zo vervelend? Je kunt dit rot gevoel wegnemen en hen hierin helpen door samen met ouders een woord en beeldverhaal te maken!

Ingrijpende gebeurtenissen
Wanneer er ingrijpende gebeurtenissen, zoals heftige ruzies tussen ouders, geweldssituaties, verwaarlozing, mishandeling, seksueel misbruik, eigen uithuisplaatsing of die van een broer(tje) en/of zus(je) zijn in het leven van jonge kinderen is het belangrijk om dit zo duidelijk en concreet mogelijk aan kinderen uit te leggen. Kinderen zijn geneigd om zichzelf de schuld te geven wanneer er nare dingen in hun leven gebeuren.

Openheid creëren
Middels een woord en beeldverhaal (Words and Pictures, Susie Essex e.a.) kun je samen met ouders komen tot een gezamenlijk verhaal voor hun kinderen. Dit verhaal kan verschillende doelen hebben. Zo kan het zich richten op; het uitleggen van de zorgen op niveau en in taal dat past bij het specifieke kind, één lijn en openheid creëren over afspraken uit het veiligheidsplan.

Persoonlijk verhaal
Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid over hun eigen situatie. Het is belangrijk dat de gebeurtenissen in het leven van het kind uitgelegd worden middels een persoonlijk verhaal. Kinderen zijn enorm trots wanneer er door de belangrijke mensen uit hun leven speciaal voor hen een boekje is gemaakt. Dit alles moet gebeuren op het niveau en in taalgebruik dat past bij het kind.

Niet eenvoudig
Het is niet eenvoudig voor ouders en/of verzorgers, zelfs niet voor hulpverleners om aan kinderen uit te leggen wat er gebeurd is in het leven van het kind. Velen zijn al snel bang om het kind te veel te belasten. Ook ontbreekt het hen aan duidelijke en ook eenvoudige woorden om de gebeurtenissen uit te leggen. Wanneer blijkt dat het kind nooit uitgelegd heeft gekregen wat maakt dat hij niet meer thuis woont zal dat zelden vanuit onwil zijn geweest. Onmacht kan hieraan ten grond slag hebben gelegen. Ook ontstaat de indruk dat het kind het niet wil weten omdat hij/zij immers vaak helemaal geen vragen stelt.

Wat levert de training op
Na afloop van de training weet je hoe je een woord en beeldverhaal kunt maken en ben je geïnspireerd door de vele voorbeelden. Tijdens de training werk je aan een eigen casus die je na afloop af kunt maken. Op die manier sluit de cursus goed aan bij jouw specifieke praktijksituatie.

Vaktherapeuten, Jeugd- en gezinsprofessionals en psychologen en pedagogen.
6,5
Ja
3
De deelnemers moeten verschillende artikelen lezen en een voorbereidingsopdracht maken (zie draaiboek)
245
inclusief reader en lunch
Bestand 
Draaiboek.pdf195 KB
Hoofdniveau
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd9:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijvijng

Tijd9:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen inschrijving

Tijd9:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen inschrijving

TIMM Consultancy is het bureau voor training en coaching van Margreet Timmer te Smilde. TIMM Consultancy biedt training en coaching voor organisaties en individuen werkzaam binnen de hulpverlening. TIMM Consultancy werkt onder andere voor instellingen voor geïndiceerde zorg, Bureaus Jeugdzorg, GGZ instellingen, instellingen voor de zorg voor mensen met een beperking en diverse opleidinginstituten. TIMM Consultancy verzorgd o.a. de training Samenwerken aan Veiligheid (Partnering for Safety), signaleren, handelen en bespreekbaar maken van kindermishandeling, werken met de meldcode KM, oplossingsgericht werken, e.d.

Lijsterstraat 8
9422KA
Smilde
0629492615
Selecteer een bestand aub.