Opleidingen details Stichting Olijf

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

LATE GEVOLGEN tijdens en na gynaecologische kanker (ID nummer: 373174)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(Na)scholing Fysiotherapie428-9-2019 t/m 27-9-2021

Toelichting op de bijenkomst

Op deze landelijke congresdag wil Olijf lotgenoten en zorgverleners bij elkaar brengen om kennis te delen, elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Vanuit de wensen van de patiënten en hun naasten staan dit jaar de late gevolgen van de kanker en de behandeling centraal.

Omdat we weten hoe druk bezet zorgverleners zijn, zijn wij verheugd dat diverse zorgverleners - waaronder (gynaecologisch) oncologen, verpleegkundigen, psychologen, seksuologen en fysiotherapeuten - zich hebben aangemeld. Wij willen hen als het kan extra ondersteunen door deze accreditatie aan te vragen.

Wij beseffen dat de aanvraag laat is. We hopen dat u deze aanvraag in behandeling wil nemen, gezien onze onbekendheid met de procedure (de Olijfcongresdag is 2-jaarlijks; ik dacht oprecht 3 weken van te voren aanvragen) en organisatie die door vrijwilligers gerund wordt.

Het programma behelst een plenaire ochtend en een middag met sessies met parallele interactieve lezingen. (als bijlage bijgevoegd). Tijdens de sessies en de pauzes is er gelegenheid voor lotgenoten en professionals om met elkaar in gesprek te gaan. De bijeenkomst bevat daardoor een theoretische en een ervarings element.

Daarnaast is er sprake van een aparte sessie voor zorgverleners om met elkaar door te spreken hoe late effecten beter in de spreekkamer besproken kunnen worden. Dit nav. de resultaten van een uitvraag van de Nederlandse Federatie Kanker patiëntenorganisaties, waaruit bleek dat aandacht hiervoor node gemist werd, zelfs bij gynaecologie gerelateerde onderwerpen zoals seksualiteit. Voor deze bijeenkomst hebben 19 zorgverleners zich aangemeld.

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Congres/Symposium
Hoofdniveau
Bekkenfysiotherapie
Oncologie
Psychosomatisch
Overig
Tijd10:00 - 17:00
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Stichting Olijf is opgericht in 1986 door twee jonge vrouwen, Martha de Keizer en Suzanne Biewenga. Beide vrouwen hadden baarmoederhalskanker en steunden elkaar. Ze ontdekten dat zij buiten elkaar, op weinig terug konden vallen. Er was wel informatie over de medische gang van zaken, maar wat het doormaken van een dergelijk grote ingreep nu had op je leven, je toekomst en je carrière was niet te achterhalen. Ze ontdekten na gesprekken met anderen overeenkomsten en hiaten in de zorgverlening en besloten een netwerk op te richten: Het NVGK, het Netwerk voor Vrouwen met Gynaecologische Kanker. Al snel bleek er een grote behoefte te bestaan aan een dergelijk netwerk. In de loop der jaren is Olijf uitgegroeid tot een grote organisatie met een landelijk netwerk.

De stichting zet zich inmiddels al 30 jaar succesvol in voor haar drie kerntaken:
1. Voorlichting
2. Verbeteren kwaliteit van leven: belangenbehartiging & patient empowerment
3. Verbeteren van kwaliteit van zorg
Olijf biedt een luisterend oor aan lotgenoten. Olijf kent en vertolkt wensen van de patiënt. Gynaecologische kanker kan zeer veel impact hebben ( ongewenste kinderloosheid, verminking, incontinentie, confrontatie met sterfelijkheid, problemen met zelfbeeld, relaties of seks ). Olijf is er voor je om samen sterker te staan en te werken aan betere preventie, (na) zorg, meer onderzoek, minder sterfgevallen en allerhande praktische informatie.
Elk jaar krijgen 4800 vrouwen een vorm van gynaecologische kanker.
Olijf heeft op dit moment ongeveer 1100 donateurs.

Churchilllaan 11
3527GV
Utrecht
Postbus 8152
3503RD
Utrecht
020 – 3039292
Selecteer een bestand aub.