Opleidingen details Vereniging Kritische Ontwikkelingsbegeleiding Hendrickx

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Autismespectrumstoornis een hype, een motorische, een sociaal-emotionele of een communicatieve stoornis of gewoon een neurociversiteit? (ID nummer: 373167)
 (61) 

beoordeling per persoon

 26-1-2020
 30-12-2019
 30-12-2019
Het was een interessante uiteenzetting, maar weinig praktijkgericht.
 22-12-2019
Interessante bijscholing, boeiende spreker
 22-12-2019
boeiende info, boeiende spreker, link naar praktijk mag groter
 21-12-2019
Ik had grhoopt dat het meer op de rol van de kine gericht was, maar voor de rest wel intetessant
 18-12-2019
niet praktisch genoeg
 16-12-2019
Heel interessant
 16-12-2019
Ik vond het leerijk maar had wel liever nog meer info gehad over het toepassen in de praktijk
 12-12-2019
 12-12-2019
Weinig blijven hangen
 12-12-2019
 11-12-2019
Interessant en verrijkend
 11-12-2019
Goede opfrissing en nieuwe inzichten m.b.t. ASS.
 11-12-2019
Interessant onderwerp!
 11-12-2019
Interessante spreker met een open visie
 11-12-2019
 11-12-2019
goeie activiteit, zinvolle uiteenzetting. Opfrissing van hetgeen ik al wist. Dat kan nooit kwaad!
 11-12-2019
mooie kadering van ASS binnen de begeleiding van mensen met autisme
 11-12-2019
De spreker gaf inkijk op de benaderingswijze van kinderen met ass op de neurologische afdeling,de testen en therapieen. Het kwam vaak overeen met onze kijk op de therapie en begeleiding van deze kinderen .De presentatie was duidelijk en goed gebracht.
 11-12-2019
 11-12-2019
Fijn toppic. Bedankt voor de organisatie
 11-12-2019
Interessant maar niet nieuw voor mezelf
 11-12-2019
Fantastisch spreker met heel veel kennis op wetenschappelijk vlak en in praktijk. Heel open minded academicus.
 11-12-2019
Mooie en interessante uitleg omtrent het onderwerp, veel eigen ervaringen die gedeeld werden waardoor er een duidelijk beeld kon gevormd worden over het onderwerp.
 9-12-2019
Boeiende bijscholing, aangename spreker, duidelijke powerpoint. Voor mij persoonlijk was het zeer vernieuwend omdat ik zelf in een WZC werk. Ik ga deze informatie niet rechtstreeks voor de bewoners in het WZC kunnen gebruiken, maar de info was wel een meerwaarde om samen te werken met stagiairs met deze problematiek. Ik vond het ook fijn dat de powerpoint nadien per mail werd verzonden.
 9-12-2019
Duidelijke uiteenzetting ik had wel liever dieper ingegaan op het behandelen
 8-12-2019
Prima navorming. Fijn dat er casussen waren als voorbeelden.
 8-12-2019
 8-12-2019
Weinig baanbrekende info, zeer algemeen
 8-12-2019
Super interessant. Duidelijk, overzichtelijk, goed onderbouwd en met een kritische kijk!
 6-12-2019
zeer theoretisch, ik had meer praktijkvoorbeelden verwacht
 6-12-2019
Geen nieuwe theoretische of praktische kennis toegelicht
 5-12-2019
ok
 4-12-2019
Ik vond het zeer basis met weinig praktische toepassingen. Uiteindelijk heb ik het idee dat vooral de definitie van autisme opgefrist is geweest. Zeer theoretisch en amper te gebruiken in dagelijkse therapie.
 4-12-2019
Zeer wetenschappelijk. Iets meer aansluiting met de praktijk zou nuttig geweest zijn.
 4-12-2019
zeer interessante voordracht, zeker een absolute aanrader voor elke kine die veel met kinderen werkt
 4-12-2019
Update over de inzichten diagnostiek en benadering van ASS
 4-12-2019
goed
 4-12-2019
Wat er verteld werd was boeiend. Het tempo was eerder wat trager.
 4-12-2019
voornamelijk theoretische benadering van autismespectrum en zijn prackische behandelstrategie
 4-12-2019
Schitterend onderwerp en heel interessant.
 3-12-2019
 3-12-2019
Goed om laatste stand van zaken te weten, perspectief nog eens wat te openen.
 3-12-2019
Het was een interessante en duidelijke uiteenzetting van hoever we staan op het vlak van ASS
 3-12-2019
Interessante uiteenzetting, iets te langdradig.
 3-12-2019
De activiteit en de spreker waren in orde. Hetgeen ik miste waren concrete handvaten voor de praktijk.
 2-12-2019
 2-12-2019
de lesgever had een slechte communicatie met zijn doelpubliek, hij was er zich niet bewust van dat wij al heel veel wisten van autisme en bleef in de primitiefste basis hangen, terwijl ik wachtte op uitbreiding, ik heb niets bijgeleerd, jammer
 2-12-2019
Goede organisatie. Uiteenzetting was boeiend verteld. Persoonlijk weinig nieuwe inzichten na de opleiding.
 2-12-2019
 2-12-2019
De ruimte leende zich er niet toe voor naar een lezing van 3 uur te luisteren, het was niet comfortabel. Je zag heel weinig van de powerpoint. De powerpoint was niet gestructureerd genoeg en we kregen geen hand outs voor nota's te maken, dat was jammer. Het was vrij theoretisch.
 2-12-2019
Spijtig dat de powerpoint niet tot beschikking werd gesteld, daarvan kan toch meer geleerd worden. Ook iets meer praktische toepassingen zouden fijn zijn.
 1-12-2019
Niet erg vernieuwend. Ik had meer verwacht.
 1-12-2019
 1-12-2019
Ik had meer tips en tricks verwacht om in de praktijk toe te passen en iets meer interactie. Nu werd er vooral de theoretische achtergrond van ASS toegelicht. Dit was zeker interessant en werd op een aangename manier gebracht, maar was niet erg vernieuwend voor mij.
 1-12-2019
interessant
 1-12-2019
 1-12-2019
zeer interessante uiteenzetting die goed aansluit bij de principes KOBH.
 1-12-2019
Uitgebreide uiteenzetting van prof. dr. Lebeer, maar vaak te vergaand en daardoor niet praktisch/concreet genoeg. We blijven achteraf nog met veel vraagtekens zitten. Er werden ook geen hand-outs uitgedeeld.
 1-12-2019
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemeen kinesitherapeutisch730-11-2019 t/m 31-12-2019

Welke rol kan de kinesitherapeut hebben in de begeleiding?

Verband tussen autisme en DCD?

Prof. Jo Lebeer van U Antwerpen
3,5
20
 
Tijd9:30 - 12:30
LocatieHasselt (BE) (Toon kaart)

 Vereniging Kritische Ontwikkelingsbegeleiding Hendrickx
 (243) 

De Kritische Ontwikkelingsbegeleiding is een persoonsgerichte vorm van individuele hulpverlening die al meer dan 50 jaar constant in ontwikkeling is. De methode streeft ernaar de overbelaste, overspannen en functioneel ontredderde persoon op een systematische, efficiënte en zeer individuele manier te helpen zijn natuurlijke lichamelijkheid en zijn persoonlijk evenwicht terug te vinden en te bewaren.
De omvattende visie van de Kritische OntwikkelingsBegeleiding wil rekening houden met alle aspecten die het menselijke gedrag bepalen. Tegelijk is de methode zo verfijnd uitgewerkt dat ze als universele achtergrond kan dienen voor het situeren, begrijpen en beïnvloeden van het gedrag van elke individuele persoon.
De Kritische Ontwikkelingsbegeleider benadert de mens als een persoon-in-ontwikkeling, die zelf bepaalt hoe en wanneer hij/zij zich aanpast aan de kenmerken, veranderingen en actuele eisen van de omgeving. De klemtoon wordt gelegd op de persoon die zelfstandig functioneert en daarbij zichzelf in stand houdt en zich op eigen initiatief ontwikkelt in een natuurlijke, materiële, tijdruimtelijke en sociale wereld.
Deze visie op de persoon als autonoom gedragssysteem houdt in dat ‘opvoeding’ begrepen moet worden als een individueel passende begeleiding van de persoonlijke, van binnenuit bepaalde levensdynamiek. Vandaar het beklemtoonde gebruik van de termen "begeleiding" en "begeleider". Met ‘kritisch’ wordt bedoeld dat de begeleiding op elk moment ‘individueel passend’ gepland en georganiseerd wordt.
Kritisch begeleiden betekent dan dat men altijd principieel vertrekt van wat de persoon actueel is en kan, niet van wat hij/zij zou moeten zijn en kunnen. Men toont respect en geduldig begrip voor (storende) tekortkomingen en onvermogen. Dat betekent dat de ontwikkelingsbegeleider altijd vertrekt van ‘haalbare uitdagingen’ die passen bij de actuele leefsituatie, de zingeving en de prestatiebekwaamheid van de begeleide persoon.
Deze realistische visie op de menselijke persoon biedt een omvattend transdisciplinair denkkader dat geschikt is als verbindende context en inspirerende werkhypothese voor het plannen en het evalueren van een coherente persoonsgerichte hulpverlening via de complementaire inbreng van de verschillende specialisten uit het begeleidingsteam.

Plankeweidevoetweg 2
3500
Hasselt
0472 292324
Selecteer een bestand aub.