Opleidingen details Karin Brandt, praktijk voor beeldende begeleiding

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Leergang Beeldende begeleiding in de laatste levensfase (ID nummer: 373089)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd7525-1-2020 t/m 24-1-2021

De Leergang ‘Beeldende begeleiding in de laatste levensfase’ is een bijscholing voor professionals zonder beeldende opleidingdie Beeldende begeleiding willen gaan verzorgen binnen de palliatieve terminale zorg, in een hospice(unit) of in de thuissituatie. 

De palliatieve terminale zorg betreft werken in een specifieke context: je begeleidt mensen in de kostbare en kwetsbare tijd van de laatste levensfase. Dit vergt van zorg- en hulpverleners een andere manier van kijken, denken en doen. Dat geldt ook voor de Beeldend begeleider. Het aanreiken van Beeldende begeleiding vraagt om een houding van openheid, rust en dienstbaarheid, zowel in de wijze waarop je het beeldende aspect hanteert als in de wijze waarop je het emotionele proces begeleidt. 

Als Beeldend begeleider in het hospice werk je met je hoofd, hart, handen en ziel. Het programma van de Leergang is “opgebouwd” rond deze vier dimensies. Daar vanuit verfijn je je begeleidende vaardigheden en ontwikkel je beeldende vaardigheden in de context van “de laatste levensfase”.

Doelen / essentie van dit jaar

1. Beeldend ontwikkelen

- Materialen en werkvormen:

 1. kennis & ervaring 
 2. toepassing in de palliatieve terminale setting
 3. creatief denken – breed: in hoe, wat en met wie
 4. symbolen en rituelen

2. Houding - Ombuigen

2a: Anders kijken en denken 

 • Verlangen i.p.v. probleem
 • Verzachten, verlichten, versterken, verbinden en soms verwerken
 • De mens niet de patiënt
 • Beeldend werken als “taal”
 • Beeldend werken als “voertuig” en geen doel op zich
 • Eigen oordeel opschorten (over materiaal, persoonlijk proces van de gasten en “wat een goede dood is”. 
 • Vanuit welke visie staan wij naast de mensen als we begeleiden?

2b. Attitude - anders handelen: 

 • Presentie – de dragende grond!
 • invoegen
 • afstemmen
 • aansluiten
 • professionele nabijheid
 • bescheidenheid
 • dienstbaarheid
 • faciliteren – een bedding maken

3. Laatste levensfase en autobiografische competentie

3a: Kennis laatste levensfase / stervensfase  

 • Sterven als een gelaagd proces.
 • Als beeldend begeleider de mens zien in de gelaagdheid van de vijf dimensies; sociaal, fysiek, spiritueel, mentaal en emotioneel
 • Hoop 

3b: Inzicht in eigen levensverhaal m.b.t. sterven, leven, lijden en dood en afscheid.

 • Hoe resoneert jouw eigen levensverhaal?
 • Hoe ga je om met je eigen sterfelijkheid?
(ritueel)begeleiders, hulpverleners, therapeuten, coaches zonder beeldende opleiding
48
Ja
100
verwerkingsopdrachten gevolgde lesdag, bijhouden logboek. Voorbereiden volgende lesdag: vakliteratuur lezen, reflectieopdrachten, beeldende opdrachten,
1450
inclusief koffie/thee, boek ‘Beeldende begeleiding in de laatste levensfase. Als woorden tekort schieten’, reader Leergang Beeldende begeleiding, beeldend materiaal dat wordt gebruikt op de opleidingsdagen
exclusief lunch en beeldend materiaal nodig voor de thuiswerkopdrachten
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Tijd10:30 - 16:30
LocatieDelft (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDe Leergang bestaat uit 10 trainingsdagen

Karin Brandt, praktijk voor beeldende begeleiding organiseert jaarlijks scholingen en Masterclasses voor beeldende professionals. De bijscholing is gericht op de uitoefening van het vak in de context van de palliatieve terminale zorg. Masterclasses worden uitgevoerd in samenwerking met Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg en het Netwerk Beeldende begeleiding in de laatste levensfase www.netwerkbeeldendebegeleiding.nl
winterpad 4
2614 WE
Delft
0638368899
Selecteer een bestand aub.