Opleidingen details Curium

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Nascholingscursus suïcidaal gedrag bij jongeren (ID nummer: 373062)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen109-4-2019 t/m 8-4-2022

Inhoud van de cursus in het kort:
 

In de cursus komt aan bod:

- Etiologie en pathogenese van suïcidaal gedrag

-  Zorgstandaard en Richtlijn: de multidisciplinaire (Trimbos) Richtlijn Suïcidaal gedrag

-  Vaardigheden m.b.t. contact maken, doorvragen, begrijpen en empathisch invoelen van suïcidale jongeren

- Vaardigheden m.b.t. betrekken van het systeem en bespreekbaar maken van suïcidaliteit van de jongere in het gezin

- Systematische wijze van diagnostiek van het suïcidale gedrag en inschatting van het suïcide risico bij de start en gedurende een lopende behandeling; CASE model. Kennis van de risicofactoren en beschermende factoren; analyses van huidig en eerder suïcidaal gedrag; terugkerend het suïcide risico in te schatten tijdens een lopende behandeling van chronische suïcidaliteit;  waarborgen van goede rapportage en overdracht

- Basisprincipes van veiligheids- en behandelbeleid bij acute en chronische suïcidaliteit; organiseren van de veiligheid; wanneer wordt tot een gewogen risicobeleid besloten en wat is daarbij nodig

- De belangrijkste technieken voor de behandeling van (al dan niet chronische) suïcidaliteit bij jongeren: valideren en analyseren volgens een gedrags- of ketenanalyse van het suïcidale gedrag, probleem oplossen, copingvaardigheden aanleren en een crisissignalerings- of veiligheidsplan maken

 

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
12
18
ja
NVT
10
Geen toetsing
De cursus is op postacademisch niveau en is bedoeld als nascholing voor psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, GZ- en Klinisch psychologen en psychiaters.
Daarnaast kunnen ook HBO-geschoolden (sociotherapeuten, gezins- en ouderbegeleiders) die werkzaam zijn met suïcidale jongeren en voldoende relevante ervaring hebben, de nascholingscursus ook volgen.
Het dagdeel 3 (diagnostiek en risicotaxatie) is alleen voor GZ- en Klinisch-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters.
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd9:00 - 16:00
LocatieOegstgeest (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 16:00
LocatieOegstgeest (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 13:00
LocatieOegstgeest (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenVoor NIP NVO al uitgevoerde cursus toevoegen

Endegeesterstraatweg 27
2342 AK
Oegstgeest
Postbus 15
2300 AA
Leiden
071-5159600
Selecteer een bestand aub.