Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Probleemgedrag in context: de rol van de gedragskundige (ID nummer: 372823)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie4221-1-2020 t/m 20-1-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 621-1-2020 t/m 20-1-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek821-1-2020 t/m 20-1-2023
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie421-1-2020 t/m 20-1-2023
K&J/OG opleiding - overige taken1421-1-2020 t/m 20-1-2023

Deze 7-daagse leergang is bedoeld voor gedragskundigen die werken met mensen met een verstandelijke beperking. Het gaat om je eigen rol en positie als gedragskundige bij het realiseren van veranderingen bij ernstig en aanhoudend probleemgedrag. De cursus gaat uit van de visie van het CCE op de aard en het ontstaan van probleemgedrag.                                

De visie van het CCE over aard en ontstaan van ernstig en aanhoudend probleemgedrag is het uitgangspunt van deze leergang. Op basis van deze visie vindt een kritische reflectie plaats op je eigen rol en positie als gedragskundige. Dat doen we door een theoretisch kader aan te bieden, door het behandelen van casuïstiek binnen dit kader en door vertaling naar je eigen, concrete werksituatie. Dit is dus geen leergang over bepaalde diagnostische categorieën, specifieke methodieken en praktische oplossingen voor bepaalde typen van probleemsituaties. Het is een leergang waarin het CCE zijn expertise ten aanzien van rol en positie van de gedragskundige overdraagt.

Wat leer je?

Het programma van de leergang voor gedragskundigen is vooral gericht op toepassing van kennis, inzicht en vaardigheden in complexe situaties. Het innemen van een inhoudelijke regisseursrol door de gedragskundige in het veranderingsproces staat daarbij centraal. Kritische reflectie op positionering, motiveren van teams, samenwerken en afstemmen komen in dit programma nadrukkelijk aan de orde. Ook oefenen met eigen gedrag als gedragskundige is een belangrijk onderdeel.

uitsluitend academici
Cursus
 Verbredend
 Verdiepend
12
15
ja
2250
42
toetsing en evaluatie
Gz-psycholoog BIG
Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
NVO Orthopedagoog-generalist

De leergang is bedoeld voor gedragskundigen die werken met mensen met een verstandelijke beperking.

Wij hanteren bij plaatsing de volgende criteria:
• je hebt een universitaire opleiding tot gedragskundige
• je werkt met mensen met een verstandelijke beperking én ernstig en langdurig probleemgedrag
• je werkt daarbij samen met familie en begeleiders (de context)

De leergang is niet bedoeld voor gedragskundigen die incidenteel met probleemgedrag te maken hebben.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.