Opleidingen details De3weg voor Zin Ziel en Zorg

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Zinvinding als Levensvisie (ID nummer: 372817)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Vakbekwaamheid1321-2-2020 t/m 31-5-2020

Omschrijving: De postmoderne tijd laat ons een verschuiving zien van enerzijds de dominante invloeden van zindragende structuren – zoals sociale verbanden, kerken en levensbeschouwelijke stromingen – naar anderzijds een uitdaging aan het individuele bestaan om zinvinding zelf vorm te geven in het leven. Deze zinzoekprocessen worden vaak actueel als levenservaringen problematiseren. Als mensen dan vastlopen in hun leven, komen ze met hun hulpvraag bij therapeuten en geestelijk verzorgers, die hun cliënten ondersteunen in het herijken van hun zinbeleving. 

Alhoewel deze cursus geschreven is om ‘het geestelijke’ (zinvinding) in therapeutische processen te thematiseren, is deze niet alleen bedoeld voor geestelijk verzorgers. Ook voor anderen in de  geestelijke gezondheidszorg – therapeuten, pastores, coaches en in het bijzonder zij die als vrijgevestigd, eerstelijns geestelijk begeleider werkzaam (willen) zijn – zij allen kunnen de behoefte hebben om zich in het thema ‘zingeving en zinvinding’ te verdiepen.

Doelstelling van de cursus: De deelnemers krijgen theoretische kennis, praktische inzichten en vaardigheden aangereikt op het specifieke terrein van de herijking van zinvindingprocessen in de context van individuele hulp- en zorgverlening; met name op het gebied van diagnostiek, methodologie en het ontwikkelen van praktische werkvormen benodigd bij de cliëntgesprekken.

Drs. P.M.H.M.J. Kortekaas
39
Locatie
OpmerkingenAlleen de naam, NIET DE INHOUD, van de cursus is gewijzigd (uit evaluatie met de cursisten). Was: "Zinvinding als Therapeutisch Proces’nu: ’Zinvinding en levensvisie’. Krijg wel een andere code!!

Aanvraag voor plaatsing van de (geaccrediteerde) SKGV nascholingscursus "Zinvinding als Therapeutisch Proces'.

Burg. Tonckensstraat 72
7921 KE
Zuidwolde
0615949969
Selecteer een bestand aub.