Opleidingen details Arbo Unie B.V.

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Training NVAB-richtlijn psychische problemen 2019-2020 (ID nummer: 372718)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk823-10-2019 t/m 22-10-2020

Na het volgen van het programma:
• kan de deelnemer de principes van de nieuwe richtlijn benoemen
• is de deelnemer op de hoogte van de basisprincipes van de capability benadering en is in staat om deze toe te passen binnen de context van de richtlijn
• is de deelnemer zich bewust en heeft kennis van de verschillende rollen die hij heeft bij het begeleidingsproces en weet hij op welke wijze hij de daarbij behorende interventies kan inzetten
• kan de deelnemer het doel van de procesevaluatie benoemen en stagnaties in het proces van herstel herkennen en begeleiden en weet hij op welke wijze deze kan worden toegepast in de praktijk
• kan de deelnemer interventies toepassen, zowel op individueel niveau als op systeemniveau en kan de deelnemer de verschillende aspecten van de terugval-preventie benoemen, zowel op individueel niveau als op systeemniveau en kent hij de principes van toepassing
• is de deelnemer in staat om op een adequate en zorgvuldige wijze over dit onderwerp te communiceren met cliënt, andere hem intern omringende deskundigen en met de curatieve sector

  • heeft de deelnemer kennis van het herstelpad psychische problemen van Arbo Unie gericht op onder meer multidisciplinair samenwerken bij het toepassen van de  NVAB-richtlijn
  • Heeft de deelnemer kennis van het Work Home Resource-model (Willem van Rhenen) en kan dit model toe passen in relatie tot signaleren van psychische problemen
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)KNMG-GAIA
Register Maatschappelijk werk (MW)Registerplein
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
 
Ja
 Maatschappelijk werk
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenBedrijfsgebondenBedrijfsmaatschappelijk Werk
Tijd08:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

multidisciplinaire dienstverlener en adviseur op het terrein van mens en werk gericht op inzetbaarheid, veilig, gezond en duurzaam leven en werken

Europalaan 40
3526KS
UTRECHT
Postbus 85101
3508AC
UTRECHT
088-2726372
Selecteer een bestand aub.