Opleidingen details Nul23

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Conferentie Week tegen Kindermishandeling 2019 Utrecht West en West Veluwe Vallei (ID nummer: 372571)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 3418-11-2019 t/m 17-11-2020

Kristin Gerritsen (Nul23) biedt trainingen en deskundigheidsbevordering op het terrein van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de verwijsindex en lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Daarnaast biedt Nul23 mogelijkheden tot het uitvoeren van beleids- en adviseurswerk, dagvoorzitterschap en projectleiding.

Voor 2019 heeft Nul23 de opdracht als regiocoördinator aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor Utrecht West. Onderdeel van deze opdracht is het organiseren van 2 conferenties in de Week tegen Kindermishandeling.  Daarnaast heeft Nul23 vanuit de gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel de opdracht om 2 conferenties te organiseren.

De doelgroep voor deze conferenties is breed: onderwijs, kinderopvang, sociale teams, gemeentelijke afdelingen etc. waarbij op 20 november specifiek aandacht is voor (para-)medici en GGZ. Derhalve is het wenselijk om accreditatie aan te vragen voor de 4 conferenties. 

Tijdens de Week tegen Kindermishandeling worden 4 conferenties georganiseerd voor professionals uit de volgende gemeenten / regio's:

maandag 18 november: Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel te Nijkerk

dinsdag 19 november: Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel te Barneveld

dinsdag 19 november: Utrecht West te Woerden

woensdag 20 november: Utrecht West te Breukelen (specifiek voor (para-)medici)

Bij alle conferenties is een plenaire spreker: een inhoudelijk ervaringsdeskundige (Barneveld, Nijkerk, Woerden) of een vakinhoudelijke deskundige (Breukelen). Daarnaast neemt elke deelnemer deel aan 2 kortere of 1 lange workshop naar keuze. Onderwerpen van de deelsessies zijn (deels per conferentie verschillend) zoals hieronder opgenomen. Op elke conferentie heeft de professional keuze uit 8 workshops. 

De conferenties zijn speciaal opgezet voor een brede doelgroep van professionals en overig geïnteresseerden (vrijwilligers, lokale verenigingen, kerken etc.) zodat er rondom het thema van de workshop ook optimaal kennis uitwisseling plaats vindt vanuit de verschillende beroepsgroepen. Het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling vraagt om een ketenbrede aanpak: besef en kennis hebben van elkaars (on-)mogelijkheden en werk draagt daartoe bij.

Alle workshops worden gegeven door professionals werkzaam in het betreffende vak (Veilig Thuis, jeugdhulpaanbieder met specifieke kennis, gespecialiseerde trainers, klinisch psycholoog, jeugdarts etc.) en ervaringsdeskundigen waardoor actuele en verantwoorde kennisoverdracht plaats zal vinden. In alle workshops is er ruimte voor interactie: onderlinge uitwisseling, vraag & antwoord en/of oefenen van vaardigheden. Onderstaande workshops worden op 1 of 2 van de conferenties aangeboden:

 • werkwijze Veilig Thuis door Veilig Thuis Gelderland Midden en Veilig Thuis Utrecht
 • kinderen beschermen doen we samen! Over de werkwijze van RvdK door de Raad voor de Kinderbescherming
 • verwijsindex en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling door regiocoördinatoren verwijsindex
 • huiselijk geweld binnen (orthodox) christelijke kring: specifieke dynamiek met eigen aanpak door Salouz (Maria Vermeulen)
 • partnergeweld en kinderen als getuige door Moviera
 • als vrijwilligers zich zorgen maken door Moviera
 • pittige pubers (gedrags- en verslavingsproblematiek) door Agathos
 • meldcode en afwegingskaders door Veilig Thuis
 • praten over zorgen met ouders door theatergroep Bint
 • opvoedkwaliteitenspel als preventie op kindermishandeling door Inkura
 • jonge mantelzorg: hoe houden we het veilig? door Els Jonker
 • kinderen in echtscheidingssituaties in de (school- of kinderopvang) groep door Praktijk Pleisterplek
 • seksueel misbruik: dat kan niet waar zijn! door Elan Barneveld
 • medici en Veilig Thuis: wat mag wel en wat mag niet vanuit beroepsgeheim door Veilig Thuis (vertrouwensarts)
 • dilemma's rondom seksueel misbruik door Elan
 • chronische stress en traumas in de vroege kinderjaren door Leony Coppens
 • de kindcheck: hoe en wat? door 2maalV
 • praten met kinderen over kindermishandeling door (para-)medici door Academie praten met kinderen
 • meerzijdige partijdigheid en het doorbreken van intergenerationele overdracht door Mirjam Bakker van Mirjam Bakker training & therapie
 • praten met ouders binnen de stappen van de meldcode (3 uur) door Studiecentrum SVMN
 • signaleren van kindermishandeling a.d.h.v. de Signalenwijzer door Stichting Praat
 • pretty woman / best man: seksualiteit (online en offline), de plezieren en de gevaren door Pretty Woman
 • bijna 18 en dan? door Ouderplatform Utrecht West
 • KOPP-KVO kinderen: een groep om niet te vergeten door Lonneke de Beer
 • ouders in complexe scheiding... HELP! door Youké
 • CPTSS: voor iedereen die meer wil weten. door Gabriëlle Janssen (ervaringsdeskundige)

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)KNMG-GAIA
Artsen Maatschappij en gezondheid (KAMG)KNMG-GAIA
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8
(Mini)symposium
35
inschrijfgeld alleen voor de conferentie voor (para-)medici op 20 november te Breukelen.
Tijd15:30 - 21:30
LocatieBreukelen (NL) (Toon kaart)

Tijd15:30 - 22:00
LocatieBarneveld (NL) (Toon kaart)

Tijd15:30 - 21:30
LocatieWoerden (NL) (Toon kaart)

Tijd15:30 - 22:00
LocatieNijkerk (NL) (Toon kaart)

Nul23 biedt trainingen en deskundigheidsbevordering op het terrein van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de verwijsindex en lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Daarnaast biedt Nul23 mogelijkheden tot het uitvoeren van beleids- en adviseurswerk, dagvoorzitterschap en projectleiding.
Palmstraat 312
3812 XN
Amersfoort
0615487758
Selecteer een bestand aub.