Opleidingen details Amphia Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Scholing Nieuw Amphia: Scenariotraining (ID nummer: 372495)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2318-9-2019 t/m 17-9-2020

SCENARIO-TRAINING NIEUW AMPHIA

DOEL

 • De weg weten op de afdeling en buiten de afdeling tijdens kritische patientscenario’s
  • SBARR overdragen
  • Briefing
  • Debriefing

TYPE

 • Improvisatie: trainees gedragen zich als zichzelf  (eigen rol / functie) en doen wat ze in het echt zouden doen, maar dan in een nieuwe context (de nieuwbouw / nieuwe afdeling)

WIE

 • Alle klinische afdelingen
 • Alle acute afdelingen

TRAINERS

 • 2 trainers per scenario, minimaal 1 trainer van eigen afdeling

GROEPEN

 • Maximale groepsgrootte 10 deelnemers
 • Minimaal 1 arts / verpleegkundig specialist / physician assistant / medisch specialist per scenario

SCENARIO’S

 • RRT-setting: deze setting eindigt op OK (voor de snijdende specialisten)
 • Cardiac arrest setting: deze setting eindig op IC / neonatologie / cardiac care unit
 • Brand en ontruiming setting (NB: Marcel Wieckart zou van te voren nog wel een ‘kenniskaart’ hierover maken die mensen van te voren kunnen bestuderen.

DUUR TRAINING

 • 1 uur per scenario, totaal 3 uur

ENVIRONMENT (leeromgeving)

 • Patiëntenkamer nieuwbouw, bij voorkeur eigen afdeling
 • Kamer is volledig ingericht
 • Zuurstof aansluiting staat aan
 • Hulpmiddelen (infuusvloeistof, medicatie, reanimatiekoffer, aed, masker en ballon liggen op de gebruikelijke plaatsen
 • Er staat een opgemaakt patientenbed op de kamer
 • Naam en functiestickers met grote letters
 • Trainees dragen uniform / witte jas
 • Trainees doen handschoenen aan waar ze dat in real life ook zouden doen
 • Er zijn 10-12 klapstoelen op de kamer om na het scenario in een kring het scenario na te bespreken
 • Flap-over om op te schrijven wat extra training nodig heeft, of wat ontbreekt

Let op: privacy (geen pottenkijkers), de ruimte die er is tussen de spelers, maak het zo realistisch mogelijk),
 

SET (creëren omstandigheden waarin kan worden geleerd)

 • Rol trainer(s)
 • Doel van de training (leeruitkomsten)
 • Belang van deze training
 • Wat wordt er verwacht van de groep (helft observeert / andere helft speelt)
 • Belangrijk om de ander bij de naam te noemen tijdens het scenario.
 • Mogelijkheid time-out bespreken (scenario stopzetten en bijvoorbeeld om hulp vragen)
 • Time-management: hoe lang duurt het scenario, hoeveel tijd is er om na te bespreken.

DIALOGUE (interactie tussen trainee en trainer die het leren op gang moet brengen)

 • Structurele geloofwaardigheid (spullen / hulpmiddelen / uniform / handschoenen)
 • Functionele geloofwaardigheid (geloofwaardigheid patient: reanimatie pop of lotus patient of collega / trainer)
 • Trainer leidt het scenario in, hierna readback door groep
 • Trainer geeft nieuwe informatie in real time
 • Trainer geeft prompts als het scenario stil valt / dreigt de verkeerde kant op te gaan (NB doel is niet om mensen te beoordelen, moet veilig blijven)
 • Trainer /co-trainer houdt de tijd in de gaten

Na het scenario krijgt het spelende team eerst de tijd om zelf te reflecteren: wat ging goed, wat heeft aandacht nodig, daarna mogen het observerende team feedback geven. De trainers voegen zonodig daar hun observaties aan toe, maar concentreren zich 1 max 2 belangrijke elementen

Let op: hoe kleiner het verschil in de ervaring tussen leren en toepassen, hoe groter de transfer naar een echte situatie.

Als het scenario onveilig wordt (iemand wordt geprikt / iemand wordt ondermijnd of afgesnauwd)wordt de sessie onmiddellijk afgesloten.

CLOSURE (afronding scenario)

 • Uit scenario stappen (gaan zitten)
 • Vragen?
 • Wat heeft nog aandacht nodig / ontbrak op de afdeling?
 • Samenvatting wat er is geleerd
 • Afronding
(Meerdaagse) Nascholing
 
0
Tijd18:30 - 22:00
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd18:30 - 21:30
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 22:00
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 20:30
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 20:30
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd12:30 - 17:00
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd18:30 - 21:30
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 22:00
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 21:30
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 22:00
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd18:30 - 21:30
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 21:30
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 22:00
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 21:00
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd15:00 - 21:30
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd18:30 - 22:00
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 22:00
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd17:45 - 20:45
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 20:30
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 20:30
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 22:00
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 20:30
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 21:00
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd17:45 - 20:45
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 22:00
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 22:00
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 22:00
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:00
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

De Amphia Academie, het leerhuis van
het Amphia Ziekenhuis, organiseert en
faciliteert initiatieven op het vlak van
kennis, opleiding en wetenschap.
Vanuit een patiëntgeoriënteerde visie
op leren worden medische beroeps- en
specialistische vervolgopleidingen
ondersteund en wordt toegepast
wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd.
Daarnaast wil de Amphia
Academie kennis vanuit het Amphia
Ziekenhuis delen met partners en
belanghebbenden in de regio. Daarmee
ondersteunt de Amphia Academie de
maatschappelijke functie van het
Amphia Ziekenhuis.

Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21,
4800 RK
Breda
postbus 90158,
4800 RK
Breda
0765953160
Selecteer een bestand aub.