Opleidingen details Quartz, transmuraal centrum voor de regio Helmond

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Grande Conférence 2019 (ID nummer: 372360)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 21225-9-2019 t/m 24-9-2020

Algemene doelstellingen:

  • Het verkennen van en vertrouwd raken met elkaars werkterreinen en zienswijze.
  • Het in kaart brengen van knelpunten, problemen en wensen op he gebied van samenwerking tussen huisartsen, specialisten en specialisten Ouderengeneeskunde in de regio Helmond.
  • Het creëren van de noodzakelijke voorwaarden ten aanzien van attitude, communicatie en logistiek ter verbetering van de onderlinge samenwerking.
  • De uitkomsten van de Grande Conférence en de discussies die gevoerd worden, zijn niet vrijblijvend: zoveel mogelijk zullen zij een plaats krijgen op de transmurale agenda.

Specifieke doelstellingen: 2019:

  • Informatie bieden over actuele ontwikkelingen, het Hoofdlijnenakkoord, wie is waar verantwoordelijk voor en wat voor gevolgen dit heeft voor het “hoofdbehandelaarschap” .  Met medewerking van Marius Buiting.
  • Kennisoverdracht  over ontwikkelingen in de nabije toekomst, zoals artificiële intelligentie, biotech, gen-editing. Wat zijn de processen die een rol spelen bij veroudering, de zogenoemd Biogerontologie en wat kunnen we momenteel doen om het verouderingsproces aan te pakken? Wat kunnen we doen om mensen zolang mogelijk gezond te houden? Met medewerking van Kris Verburgh.
  • Geven van inzicht in klachten en klachtenafhandeling: Hoe is de huidige regelgeving in het ziekenhuis en bij de huisarts, HASP richtlijn. Wat is er geregeld bij klacht en calamiteiten? Als het misgaat in de werkverhouding huisarts-specialist, wat dan? Zijn er gedragsregels integriteit?
  • De samenwerking te optimaliseren door interdisciplinair intensief met elkaar op te trekken, en daardoor te komen tot een betere zorg. 
(Meerdaagse) Nascholing
Bestand 
GC 2019 accreditatie.docx431 KB
945
Tijd8:30 - 12:30
LocatieSt Pauls Bay (MT) (Toon kaart)

Quartz is hét transmurale centrum voor de regio Helmond.

Wij ontwikkelen en ondersteunen initiatieven op het gebied van ketenzorg en transmurale samenwerking. Wij zoeken samen naar vernieuwende oplossingen, maar zetten ons ook in voor betere organisatie van de zorg. Dat doen wij samen met onze partners.

Wesselmanlaan 25
5707 HA
Helmond
Postbus 98
5700 AB
Helmond
0492-595160
Selecteer een bestand aub.