Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

IMH cursus 4: Kortdurende focusgerichte interventies (ID nummer: 372296)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie1812-3-2020 t/m 11-3-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 1212-3-2020 t/m 11-3-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek612-3-2020 t/m 11-3-2023
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie112-3-2020 t/m 11-3-2023

Infant Mental Health (IMH) staat voor de zorg voor de allerjongsten - van nog niet geboren tot 4 jaar - binnen de context waarin zij opgroeien. De IMH-visie is erop gericht dat de professional bijdraagt aan het opbouwen van een veilige band tussen (aanstaande) ouder(s) en kind. Met de verschuiving van budget en verantwoordelijkheid door de transitie van jeugdzorggelden naar gemeenten is de visie en het werkgebied van IMH van groot belang geworden voor alle professionals werkzaam met zwangeren en hun partners, en kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouder(s)/verzorger(s). Een gaat om een transformatie waarin rond het gezin (binnen de wijk) nauw samengewerkt wordt. Het adagio één gezin één plan vraagt om een overkoepelde en integrerende visie, zeker wanneer er een zwangere of een jong kind in het gezin aanwezig is. Het manifest 1001 kritieke dagen geeft aan hoe kwetsbaar deze eerste periode is, gezien de ontwikkeling van het brein en gehechtheidrelaties.

Het is belangrijk om de juiste ingang tot het gezin middels de port-of-entry te vinden. Daarnaast is de juiste focus van belang om:

  • de geobserveerde ouder-kindrelatie bespreekbaar te maken
  • door de ogen van het kind naar de ouder-kind relatie te leren kijken
  • de juiste begeleiding te kunnen bieden
  • het gezin te gaan motiveren voor vervolgstappen
  • de juiste behandeling te gaan bieden


De cursus is onderdeel van de opleidingen tot IMH-generalist en IMH-specialist en is verplicht om in aanmerking te komen voor:

  • DAIMH registratie
  • het diploma IMH-generalist
  • het diploma IMH-specialist

Wat leer je?

Na het volgen van deze cursus heb je inzicht in de verschillende ingangen tot de ouder-kindrelatie danwel tot de aanstaande ouder(s) middels de port-of-entry. Je hebt inzicht in en handvatten gekregen om de focus te bepalen bij de inzet van de focusgerichte interventie. Je hebt geoefend in het gebruik en toepassen van deze interventie.
Als sociaal professional heb je in subgroepen geleerd hoe je de focusgerichte interventie benut als manier om door de lens van het kind te kijken naar de ouder-kindrelatie.
Als behandelend (ggz-)professional heb je in subgroepen geleerd hoe je de focusgerichte interventie benut als manier om door de lens van het kind te kijken naar de ouder-kindrelatie en daar jouw behandeling van de ouder-kindrelatie op aan te passen.

academici en HBO-ers
Cursus
 Verbredend
 Verdiepend
15
16
ja
18
toetsing en evaluatie
IMH-generalist: jeugdverpleegkundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, logopedisten, schoolmaatschappelijk werkers, toegepast psychologen, orthopedagogen, basispsychologen, gezinswerkers werkzaam in buurt- of wijkteam of bureau jeugdzorg, wijkverpleegkundigen, geestelijk verzorgers en andere vergelijkbare professionals.

IMH-specialist: artsen jeugdgezondheidszorg, Gz-psychologen, (kinder- en jeugd)psychologen, klinisch psychologen, orthopedagogen-generalist, (kinder- en jeugd)psychiaters, gynaecologen, kinderartsen, neonatologen, consultatiebureau-artsen, huisartsen en andere vergelijkbare professionals.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen6 lesdagen van 3 uur

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.