Opleidingen details UMC St Radboud, Afdeling pathologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Predictieve analyse voor therapie en de rol van de Molecular Tumor Boards (MTB) (ID nummer: 372260)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing interne geneeskunde513-11-2019 t/m 12-11-2020

Doelgroep: oncologen, longartsen, pathologen en KMBP

Inhoudelijke informatie over nascholing: symposium Predictieve analyse voor therapie en de rol van de Moleculaire Tumor Boards.

De ontwikkelingen in de behandeling van kanker en in de moleculaire pathologie gaan snel. Om in deze snelheid aansluiting te blijven houden met de inhoudelijke complexiteit van de moleculaire diagnostiek én alle collega’s in de keten van zorg, is het belangrijk elkaar met regelmaat te treffen om de actuele stand van zaken te bespreken; enerzijds om informatie uit te wisselen, anderzijds om sturing te kunnen geven aan ontwikkelingen die in de (nabije) toekomst actueel worden.

Tijdens dit symposium zullen de deelnemers worden geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen en targets binnen de moleculaire tumordiagnostiek, zoals tumor mutational burden en fusiegenen (bijv. NTRK genfusies) op basis van RNA analyses. Een belangrijk thema van het symposium is hoe omgegaan dient te worden met complexe uitkomsten van moleculaire diagnostiek, die niet direct aansluiten bij een bekende behandeloptie. Hierbij kunnen Moleculaire Tumor Boards (MTB’s) een belangrijke rol spelen.

De MTB is een multidisciplinair overleg waarin oncologen, longartsen, pathologen en klinisch moleculair biologen in de pathologie informatie uitwisselen om tot een zo goed mogelijk advies voor de behandeling van een patiënt te komen. Het is van belang dat belanghebbenden geïnformeerd worden over het nut en doel van het MTB. Dit symposium voorziet in die informatie en brengt de belanghebbenden samen.

 

Leerdoel:

De participant krijgt inzicht in de actuele stand van zaken van de moleculaire tumordiagnostiek in Nederland en de ontwikkeling en implementatie van nieuwe biomarkers zoals tumor mutational burden en genfusie analyses Daarnaast verkrijgt de participant inzicht in de rol van de MTB voor het bespreken van behandelopties voor patiënten bij wie een complexe moleculaire bevinding is gedaan. Hierdoor kan hij/zij optimaal deelnemen aan een MTB, of daar naar verwijzen.

(Mini)symposium
0
Deelname is gratis, registratie via link in uitnodiging (email/website)
Hoofdniveau
medische oncologie
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

-

824 Pathologie Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA
NIJMEGEN
824 Pathologie Postbus 9101
6500 HB
NIJMEGEN
024-3614361
 
Selecteer een bestand aub.