Opleidingen details Altrecht Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

VGCT-basiscursus (ID nummer: 372129)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Basiscursus - contacturen1004-2-2020 t/m 3-2-2023

Algemeen

De 100-urige basiscursus cognitieve gedragstherapie (cgt)  is methodisch specifiek en richt zich op de doelgroep ouderen en volwassenen. De cursus leidt op tot een therapeut die de basisprincipes van het gedragstherapeutisch proces, gedragstherapeutische diagnostiek en gedragstherapeutische technieken kent en beheerst en die een volledige cgt-behandeling kan opzetten en die cgt-technieken op het gebied van met name angst- en stemmingsstoornissen kan toepassen. Deze cursus wordt voor accreditatie aangeboden aan de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) als basiscursus cognitieve gedragstherapie (cgt) in het opleidingstraject om gewoon lid van de VGCt te worden.

De cursus richt zich op afgestudeerde psychologen of andere afgestudeerden in de sociale wetenschappen of afgestudeerden in de geneeskunde, die gewoon lid van de VGCt willen gaan worden of zich willen bekwamen in de cognitieve gedragstherapie.

Algemene leerdoelen

Na afloop van de basiscursus:

  • heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;
  • kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;
  • kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
  • kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;
  • kan de cursist de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven;
  • kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen;
  • kan de cursist op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en een cliënt met een somatoforme stoornis;
  • kan de cursist vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is;
  • kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;
  • kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
12
14
ja
100
toetsing en evaluatie
De cursus richt zich op afgestudeerde psychologen of andere afgestudeerden in de sociale wetenschappen of afgestudeerden in de geneeskunde, die gewoon lid van de VGCt willen gaan worden of zich willen bekwamen in de cognitieve gedragstherapie.
Hoofdniveau
CGt Basiscursus volledig
Tijd13:30 - 20:15
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 20:15
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 20:15
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

GGZ instelling voor Stad en provincie Utrecht

Dolderseweg 164
3734 BN
Den Dolder
030-2256268
Selecteer een bestand aub.