Opleidingen details O.W.M. MediRisk B.A.

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

FRAM training; Safety-II in de praktijk (ID nummer: 371949)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 21210-10-2019 t/m 9-10-2020

Safety-II is een nieuwe zienswijze op het onderwerp patiëntveiligheid. Het is een ontwikkeling die tegelijkertijd in de industrie, luchtvaart als ook in de gezondheidszorg met enthousiasme is ontvangen. Met de bestaande methoden en technieken is een plafond aan het verbeteren van de veiligheid bereikt. De nieuwe aanpak heeft oog voor de voortdurend veranderende complexiteit van processen en de rol van professionals bij het behalen van gewenste uitkomsten. Hoe complexer de omgeving is, hoe belangrijker menselijke vermogens als flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn om te kunnen omgaan met complexiteit en variatie in het werk. De belangrijkste uitdaging voor verbetering van de patiëntveiligheid is dan ook om zicht te krijgen op de aanpassingen die zorgverleners dagelijks in hun werk doen. Dit  vraagt een andere denkwijze.

Tijdens deze tweedaagse training (Engelstalig) komt de theorie van deze andere denkwijze, Safety-II genaamd, aan de orde. De training wordt mede verzorgd door Jeanette Hounsgaard, expert op het gebied van Safety-II en FRAM. Zij is werkzaam bij het Kwaliteitsinstituut Zuid Denemarken. De deelnemers krijgen de gelegenheid om met de FRAM-methode aan de slag te gaan. FRAM is een methode om de dagelijkse praktijk en de variabiliteit ervan te leren begrijpen. FRAM is bruikbaar bij onderzoek naar calamiteiten, bij het verbeteren van de patiëntveiligheid en bij het beter laten aansluiten van richtlijnen en protocollen op de dagelijkse praktijk.

De leerdoelen. Na de training:

 • Begrijpt de deelnemer de onderliggende principes van complexe socio-technische systemen
 • Begrijpt de deelnemer het huidige risico denken (Safety I) gericht op het leren van incidenten
 • Begrijpt de deelnemer de basisprincipes van Safety-II
 • Begrijpt de deelnemer de ontwikkeling van Safety-I naar Safety-II
 • Begrijpt de deelnemer de verschillen tussen Work-as-imagined  en Work-as-done
 • Kan de deelnemer Work-As-Done in kaart brengen met behulp van interviews
 • Begrijpt de deelnemer de vier achterliggende principes van FRAM en kan deze benoemen
 • Begrijpt de deelnemer waar de diverse aspecten van een activiteit voor staan en kan deze uitvragen tijdens interviews
 • Is de deelnemer in staat om eenvoudige analyse te maken met behulp van FRAM (Functional Resonance Analysis Method) met en zonder de FRAM Visualiser
 • Is de deelnemer in staat om Work-As-Done te presenteren aan de betrokken zorgverleners
 • Begrijpt de deelnemer hoe de principes van Safety-II verspreid kunnen worden binnen het ziekenhuis/zorgorganisatie

 

(Meerdaagse) Nascholing
 
0
Deelnemers zijn werkzaam bij MR aangesloten ziekenhuizen. de ziekenhuizen nemen met een ziekenhuisteam deel aan de training en pilot. Medisch specialisten betrokken bij calamiteiten analyses, medisch managers, aandachtsgebied kwaliteit en ook verpleegkundig managers en verpleegkundigen maken deel uit van de ziekenhuisteams. Wik willen ze graag accreditatiepunten bieden voor deelname. Omdat de training deel uitmaakt van lid zijn van de Onderlinge MediRisk worden er geen kosten (buiten annuleringskosten bij late afzegging) in rekening gebracht.
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingendag 1 en 2
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2DatumTijd
FRAM training; Safety-II in de praktijk610-10-20199:00 - 16:30
FRAM training; Safety-II in de praktijk611-10-20199:00 - 16:00

MediRisk is een onderlinge waarborgmaatschappij van ziekenhuizen voor de verzekering van medische aansprakelijkheid, zonder winstoogmerk (non-profit organisatie). Ongeveer de helft van de algemene ziekenhuizen heeft zich bij MediRisk aangesloten om samen de kosten van medische aansprakelijkheid te dragen en de verzekerbaarheid veilig te stellen.

De kracht van MediRisk is de combinatie van een complete verzekering, gekoppeld aan zorgvuldige claimbehandeling en medisch risicomanagement, gericht op het verminderen van schade. Door het unieke karakter van de Onderlinge waarin ziekenhuizen zich verenigd hebben om zowel samen de kosten te dragen als inzicht in risico’s met elkaar te delen, is dat ook realiseerbaar. De historie van circa 20.000 behandelde claims levert een schat aan informatie over risicospecialismen en -ingrepen en maakt de ontwikkeling en implementatie van gerichte en effectieve preventieprogramma’s mogelijk. Zo dragen wij met kennis, objectiviteit en inlevingsvermogen bij aan een zorgvuldige claimbehandeling die recht doet aan patiënt, zorgorganisatie en medisch professional.

van Deventerlaan 20
3503RK
Utrecht
Postbus 8409
3503 RK
Utrecht
030 2474810
Selecteer een bestand aub.