Opleidingen details Onderwijscentrum UMC Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Teach the Teachers IA - basismodule blended learning (ID nummer: 371827)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 283-10-2019 t/m 2-10-2021

Programma Teach the Teachers IA - basismodule

Duur: 8 uur
Voorbereiding: 3 uur voorbereiding in de vorm van een interactieve e-learning module met eindtoets en aanvullende relevante artikelen.
Doelgroep: medisch specialisten, die deel uit maken van een opleidingsteam in een vervolgopleiding.

Uitgangspunten:
- nadruk op praktisch oefenen en toepasbaarheid in de praktijk
- alle deelnemers zijn actief betrokken; iedereen “komt aan de beurt”
- teambuilding
- beperkt theorie, beperkte zelfstudie met literatuur
- intensief programma waarin verschillende facetten aan bod komen op 1 dag

e-learning leerdoelen:

Na het doorlopen van deze module weet u:

Welke vernieuwingen er de laatste jaren zijn geweest rondom de medische vervolgopleidingen, wat het doel van deze vernieuwingen was en wat er van u als supervisor wordt verwacht ten aanzien van deze vernieuwingen;

Over welke competenties de aios na afloop van de opleiding moet beschikken, en wat uw verantwoordelijkheid als supervisor hierbij is;

Hoe de aios tijdens zijn leerweg begeleid wordt door middel van onder andere supervisie, feedback, een portfolio, een Individueel Opleidingsplan, formele gesprekken, CAT’s en KPB’s, en wat uw taak als supervisor hierbij is.

Hoe de kwaliteit van de opleiding gemeten en verbeterd wordt, en wat er hierbij van u als supervisor wordt verwacht.


PROGRAMMA ONDERDEEL DETAILS

A. Workshop “Feedback in een groep”

B. Workshop Korte Praktijk Beoordeling

C. Workshop Voortgangsgesprek stage

D. Trainen van een vaardigheid


Deze training is opgezet voor participerende ziekenhuizen binnen de OOR Utrecht. 
 

Workshop
545
Training is bestemd voor stafleden opleidingsteam, opleiders en plaatsvervangend opleiders in de OOR Utrecht.
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2Tijd
E-learning207:30 - 08:30
Klassikaal TtT1A608:30 - 17:00

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2Tijd
E-learning207:30 - 08:30
Klassikaal TtT1A608:30 - 17:00

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2Tijd
E-learning207:30 - 08:30
Klassikaal TtT1A608:30 - 17:00

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2Tijd
E-learning207:30 - 08:30
Klassikaal TtT1A608:30 - 17:00

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2Tijd
E-learning207:30 - 08:30
Klassikaal TtT1A608:30 - 17:00

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2Tijd
E-learning207:30 - 08:30
Klassikaal TtT1A608:30 - 17:00

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2Tijd
E-learning207:30 - 08:30
Klassikaal TtT1A608:30 - 17:00

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2Tijd
E-learning207:30 - 08:30
Klassikaal TtT1A608:30 - 17:00

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2Tijd
E-learning207:30 - 08:30
Klassikaal TtT1A608:30 - 17:00

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2Tijd
E-learning208:00 - 09:00
Klassikaal TtT1A609:00 - 17:00

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2Tijd
E-learning208:00 - 9:00
Klassikaal TtT1A609:00 - 17:00

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2Tijd
E-learning208:00 - 09:00
Klassikaal TtT1A609:00 - 17:00

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2Tijd
E-learning208:00 - 09:00
Klassikaal TtT1A609:00 - 17:00

Het UMC Utrecht biedt voor opleiders en plaatsvervangend opleiders in de medisch specialistische opleidingen binnen de OOR Utrecht 3 Train de Trainers (“TdeT”) trainingen à twee dagen aan (“Utrechtse Leergang”). Deze trainingen volgen de inhoud van het document Naar een Raamplan en scholing voor opleiders medische vervolgopleidingen (Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 2005, vol.24, 72-77).

De Utrechtse Leergang is ontwikkeld in verband met de verplichte didactische scholing voor de opleidingsgroepen na het kaderbesluit van de MSRC in 2006. Bij toekenning van de opleidingen en visitaties speelt deelname aan deze cursussen een belangrijke rol.

De trainingsmodules I en II zijn al een of meerdere keren gegeven, de derde module is in ontwikkeling. Het zijn intensieve programma’s waarbij een groot deel gewijd ís aan het daadwerkelijk oefenen. De bedoeling is om de sessies zoveel als mogelijk interactief te laten zijn en om in een veilige en plezierige leeromgeving op didactisch gebied veel van elkaar te leren. Daardoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de ervaring van zowel de deelnemers als van de begeleiders van de training.

In TdeT I geven de trainers inzicht in de leerprocessen bij volwassenen op de gebieden van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Ook het creëren van een veilige en plezierige leeromgeving als een belangrijke voorwaarde is voor het geven van goed onderwijs en het geven én ontvangen van feedback krijgt de aandacht.

TdeT II staat in het teken van de grote lijn van de individuele professionele en persoonlijke ontwikkeling van de AIOS en de rol van de opleider daarbij, met aandacht voor de ontwikkeling van beroepsgerichte competenties en de beoordeling daarvan.

TdeT I moet als eerste worden gevolgd, de overige twee trainingen kunnen in willekeurige volgorde gevolgd worden.

Eén trainingsmodule bestaat uit twee dagen van 09.00 tot 17.00 uur. Voorafgaand aan de training wordt het programma met opdrachten opgestuurd.

TdeT I
Don. en Vrij. 20 en 21 sept. 2007 in Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist
Don. en Vrij. 8 en 9 nov. 2007 in Chalet Helenaheuvel, Doorn

TdeT II
Don. en Vrij. 13 en 14 dec. 2007 in Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist


Voor de opleiders en plaatsvervangende opleiders in de medisch specialistische opleidingen binnen de OOR Utrecht zijn er vooralsnog geen kosten aan verbonden.

Universiteitsweg 98
3584 CG
Utrecht
Postbus 85500
3508 GA
Utrecht
088 755 34 51
Selecteer een bestand aub.