Opleidingen details Medische alumnivereniging Antonius Deusing

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

De Zorg van de Toekomst! Onze zorg van nu? (ID nummer: 371796)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 342-11-2019 t/m 1-11-2020

Jaarlijks congres van de medische alumnivereniging Antonius Deusing van de Medische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit congres is bedoeld voor medisch studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en alumni van de medische faculteit (ongeacht of ze wel of niet lid zijn van de vereniging).

Het leerdoel is dat de deelnemer inzicht krijgt in de manier waarop het ministerie nadenkt om de zorg in de toekomst doelmatiger te organiseren, rekeninghoudend met het veranderend zorgstelsel, met als doel goede zorg en welzijn te kunnen blijven bieden. Verder zal de deelnemer kennis nemen van de elementen die van belang zijn om een visie te ontwikkelen op de nieuwe geneeskunde curricula binnen het veranderende zorglandschap. Het doel van de derde lezing is om inzicht te geven naar voorbeeld van  Hartnet NoordNederland om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen.

Verder zullen er twee workshops gegeven worden waarin de 3 prijswinnaars van de 'beste klinische les' en het 'beste verslag wetenschappelijke stage' een presentatie geven van hun les of verslag. Alle studenten die een 8,5 of hoger hebben gehaald voor hun Klinische Les of Stage Wetenschap worden opnieuw beoordeeld door een onafhankelijke jury. Van de beste verslag Stage Wetenschap is de voorzitter prof. dr. Ruud Bos. En de voorzitter van de jury voor de beste Klinische Les is prof. dr. Rien Nijman. Bij de Klinische Les worden de deelnemers er aan herinnerd dat je altijd kritisch moet blijven nadenken aan de hand van de voorbeelden van de klinische les. De presentaties van het 'beste verslag wetenschappelijke stage' geven inzicht in actueel  wetenschappelijk onderzoek. 

(Meerdaags) Congres
30
Studenten betalen 10 euro, alumni niet-leden 85 euro
Tijd9:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

De Medische Alumnivereniging Antonius Deusing is de vereniging voor afgestudeerden, gepromoveerden en masters aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen.

De vereniging wil contacten stimuleren tussen alumni enerzijds en het UMCG, de universiteit en de medisch studenten anderzijds. Zij wil de leden stimuleren tot actieve betrokkenheid bij facultaire, universitaire en maatschappelijke zaken.

Bovenal echter wil de vereniging de onderlinge contacten tussen alumni onderhouden en stimuleren, zodat oude vriendschappen kunnen worden opgepikt en nieuwe gemaakt. Via de alumnivereniging kunnen studiegenoten worden opgespoord.

Het leggen van contacten is voor elke organisatie zo niet het doel, dan wel het middel om haar doelen te bereiken. Voor een alumnivereniging is het zowel het doel als het middel. Het gaat er tenslotte om een netwerk te vormen waarvan zowel de alumni als de universiteit of het UMCG-deel uitmaken en waarin de interactie tussen alle participanten mogelijk wordt gemaakt. Eerste vereiste daarvoor is een bron van informatie. Voor een deel wordt die gevonden in publicaties in verschillende media. Voor de Groningse alumnivereniging Antonius Deusing zijn dat periodieken als Triakel (uitgave UMCG) en ‘Broerstraat 5’ (uitgave Bureau alumnirelaties RUG), en de website.

Antonius Deusinglaan 1
9713 AV
Groningen
Postbus 196 (FC40)
9700 AD
Groningen
050-3616825 / bij geen gehoor: 06-53975582
Selecteer een bestand aub.