Opleidingen details IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Training ’Consulenten adviseren in de PaTz-groep’ (ID nummer: 371715)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 2425-9-2019 t/m 24-9-2020

Consulent palliatieve zorg nemen deel aan een PaTz-groep, hun rol in deze groep is veelal (in)direct en adviserend van aard. Het vraagt specifieke vaardigheden om samen te werken binnen een PaTz-groep waar vanuit verschillende perspectieven wordt gereageerd. Om consulenten uit te rusten voor hun professionele rol in de PaTz-groep, heeft IKNL in samenwerking met PaTz, beiden lid van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) de training ‘Consulenten adviseren in de PaTz-groep’ ontwikkeld.

De training is bestaat uit workshops op het gebied van advisering/gespreksvaardigheden binnen een PaTz-groep (huisartsen en wijkverpleegkundigen). Zij gaan in op vaardigheden met betrekking tot advisering en de rol als consulent in de PaTz-groep. De training behandelt de wijze van overdracht en gaat daarnaast in op methodieken en vaardigheden die nodig zijn om een PaTz-groep te kunnen begeleiden zoals casuïstiek op een zinvolle wijze inbrengen en te bespreken binnen de PaTz-groep. 

Doel algemeen: de deelnemer is in staat de juiste instrumenten in te zetten die adviesvaardigheden binnen een PaTz-groep bevorderen en kan adviezen en ondersteuning geven aan de huisartsen en wijkverpleegkundigen, welke complexe casuïstiek inbrengen.

In het najaar 2019 start met workshop 1 Adviesvaardigheden. De zes A’s , gecombineerd met in wisselende samenstelling de workshops 2 en 3:

2. De vier adviesrollen

3. Rollen en rolconflicten

In het voorjaar 2020 worden de volgende twee workshops in een bijeenkomst aangeboden.  

4. Invloed binnen de PaTz-groep

5. Feedback

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)KNMG-GAIA
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)KNMG-GAIA
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Meerdaagse) Nascholing
0
Tijd13:00 - 17:00
LocatieRoosendaal (NL) (Toon kaart)

Tijd16:30 - 17:00
LocatieBrummen (NL) (Toon kaart)

Tijd16:30 - 21:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd16:30 - 21:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd17:15 - 21:45
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is sinds januari 2011 een nieuwe organisatie waarin zeven regionale integrale kankercentra (IKC's) zijn gebundeld. Sinds januari 2104 is de laatste hierbij aangesloten. IKNL is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg. Het doel is de oncologische en palliatieve zorg continu te verbeteren. Iedere patiënt heeft recht op optimale oncologische en palliatieve zorg. Het samenwerken aan voortdurende verbetering van de kwaliteit van oncologisch en palliatieve zorg staat centraal. Om te waarborgen dat de kwaliteit van zorg overal zo hoog mogelijk is, werkt IKNL landelijk mét oog voor regionale verschillen. IKNL draagt nationaal en internationaal bij aan de beleidsvorming op het gebied van oncologische en palliatieve zorg. Daarnaast ontwikkelt IKNL producten en diensten ter verbetering van de oncologische en palliatieve zorg. Zo draagt de doorontwikkeling van NKR+ bij aan het registreren van incidenties van de kankerpatienten.
IKNL richt zich primair op de (para) medische professionals, onderzoekers en besturen van zorginstellingen en op zorgverzekeraars, wetenschappelijke verenigingen en koepelorganisaties in de zorg.

HNK t.a.v. IKNL locatie Rotterdam Vastenland 78
3011 BN
Rotterdam
IKNL Postbus 19079
3501 DB
Utrecht
088 234 6000
Selecteer een bestand aub.