Opleidingen details Federatie Medisch Specialisten

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Startevent Opleiden 2025 (ID nummer: 371663)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 349-10-2019 t/m 8-10-2020

Op woensdag 9 oktober 2019 organiseert de Federatie Medisch Specialisten het startevent Opleiden 2025 voor iedereen die zich bezighoudt met de medische vervolgopleidingen.

Samenwerking tussen medisch specialisten onderling en met andere zorgprofessionals is de basis om de juiste zorg op de juist plek te kunnen leveren dichtbij de patiënt. Daarnaast is nodig dat medische vervolgopleidingen worden uitgebreid met vakoverstijgende actuele thema’s als preventie, samen beslissen en technologische innovaties zoals e-health. Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak, omdat elke medisch specialist ermee te maken krijgt. 

Hoe gaan we interprofessioneel samenwerken vormgeven en hoe beleggen we de discipline overstijgende thema’s in alle medische vervolgopleidingen? Dat is waar we het op 9 oktober 2019 samen met u over willen hebben! 

Praat mee! 
Het startevent Opleiden 2025 van de Federatie Medisch Specialisten is interessant voor iedereen die zich bezighoudt met de medische vervolgopleiding.

Krijg inzicht in wat er al loopt aan initiatieven op het gebied van interprofessioneel opleiden en nieuwe thema’s.

Leer van collega’s hoe zij de organisatie en samenwerking met andere vakken hebben geïntegreerd in de dagelijkse praktijk. Zij laten zien wat het u kan opleveren.

Praat mee over interprofessioneel samenwerken en raak geïnspireerd en gemotiveerd door gesprekken met onze sprekers en andere deelnemers.

Doel

Het startevent Opleiden 2025 biedt (plv.) opleiders, aios, leerhuismanagers, Centrale Opleidingscommissies, bestuursleden en onderwijskundigen ondersteuning bij het vormgeven van interprofessioneel samenwerken en het beleggen van de discipline overstijgende thema’s in alle medische vervolgopleidingen. Deelnemers krijgen tijdens dit startevent:

Leerdoelen

 • Deelnemers informeren over het project Opleiden 2025:Waar staat het project? Wat is de scope van het project? Toelichten onderwerpen
 • Deelnemers weten hoe zij interprofessioneel opleiding vorm kunnen geven in hun opleiding (bewustwording creëren)
 • Deelnemers krijgen inzicht in wat er al loopt aan initiatieven op het gebied van interprofessioneel opleiden en nieuwe thema’s. 
 • Deelnemers leren van collega’s hoe zij de organisatie en samenwerking met andere vakken hebben geïntegreerd in de dagelijkse praktijk.
(Meerdaags) Congres
90
45 voor aios
Tijd15:30 - 20:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De Federatie Medisch Specialisten heeft een initiërende, coördinerende en stimulerende rol in het kwaliteitsbeleid van de medisch specialisten. In overleg met de wetenschappelijke verenigingen wordt aan het kwaliteitsbeleid inhoud gegeven. De Federatie is dé organisatie van en voor alle medisch specialisten (in opleiding) in Nederland. Zij stelt de bevordering van kwaliteit en ondernemingszin voorop en behartigt de belangen van medisch specialisten zodat:

 • medisch specialisten hun taken (patiëntenzorg, opleiding en onderzoek) goed kunnen vervullen
  patiënten tijdig kwalitatief hoogstaande zorg ontvangen
  ziekenhuizen als professionele dienstverlenende organisaties werken
  de rol van medisch specialisten in de gezondheidszorg en de samenleving wordt (h)erkend en de medisch specialisten dienovereenkomstig worden gehonoreerd.
Mercatorlaan 1200
3528BL
Utrecht
Postbus 20057
3502 LB
Utrecht
088-505 34 34
Selecteer een bestand aub.