Opleidingen details VIPP Trainings- en Onderzoekscentrum, Instituut Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Leiden

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

VIPP-SD Ondersteuner (ID nummer: 371632)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie504-11-2019 t/m 3-11-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 154-11-2019 t/m 3-11-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek104-11-2019 t/m 3-11-2022

Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)

VIPP-SD is een kortdurende interventiemethode (7 bezoeken) voor opvoeders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar. VIPP-SD is gericht op het verhogen van de sensitiviteit en het verbeteren van disciplineringsstrategieën van opvoeders, met als einddoel het bevorderen van positieve interacties tussen opvoeder en kind en het voorkomen of verminderen van gedragsproblemen bij het kind. Kern van de aanpak is het geven van positieve feedback op video-opnames van interacties tussen ouder en kind in de thuissituatie. Bij ouders met een kind onder de 12 maanden kan de VIPP worden ingezet zonder de SD component.

VIPP-SD is ontwikkeld aan de Universiteit Leiden. Sinds 2008 bestaat de huidige VIPP-SD methode en worden trainingen voor professionals verzorgd door het VIPP Trainings- en Onderzoekscentrum. De methode is gebaseerd op de gehechtheidstheorie van John Bowlby (1969) en Mary Ainsworth (Ainsworth, Bell, & Stayton, 1974) en de principes uit de ‘coercion’ theorie van Gerald Patterson (1982). De effectiviteit van de VIPP-SD methode op het bevorderen van sensitief opvoedingsgedrag werd aangetoond in twaalf onderzoeken met gerandomiseerde opzet (Randomized Controlled Trials, RCT’s) in Nederland en diverse andere landen (Juffer, Bakermans-Kranenburg, & Van IJzendoorn, 2016). De methode is dan ook opgenomen in de NJI databank effectieve jeugdinterventies als 'effectief volgens sterke aanwijzingen'.

Training tot VIPP-SD ondersteuner

De VIPP-SD basistraining bestaat uit vier hele dagen waarin de handleiding wordt bestudeerd, en door middel van rollenspellen en andere opdrachten met de methode wordt geoefend aan de hand van videomateriaal. Elke oefening zal worden gevolgd door uitgebreide discussie, onder leiding van een ervaren trainer. Tijdens de basistraining komen praktische aspecten (situaties die per bezoek gefilmd moeten worden, materiaal, uitleg aan ouders, opbouw van de video-feedback) en theoretische aspecten (achtergrond en verdieping van de thema’s, uitleg aan ouders over sensitiviteit en disciplinering) aan bod. Na de basistraining volgt een verplicht oefentraject waarbij deelnemers de methode uitvoeren bij een gezin zonder actieve hulpvraag. Tijdens dit traject woont men 5 bijeenkomsten van 4 uur bij in groepjes van ongeveer 4 deelnemers onder leiding van de trainer (of een supervisor). Tijdens deze bijeenkomsten bespreken deelnemers hun video’s en “scripts" en krijgen daarop feedback van de trainer en andere deelnemers. Tijdens een van de laatste bijeenkomsten wordt een toetsingsmoment ingebouwd (rollenspel met de trainer). Het oefentraject neemt doorgaans enkele maanden tijd in beslag en wordt afgesloten met een reflectieverslag (eveneens onderdeel van de toetsing). Bij voldoende aanwezigheid en bewijs van vaardigheid ontvangen deelnemers het ‘VIPP-SD Ondersteuner’ certificaat.

Leerdoelen van de training

  1. Kennis van de wetenschappelijke basis van gehechtheidsinterventies in het algemeen en de VIPP-SD in het bijzonder
  2. Kennis van de rol van sensitiviteit en gehechtheid voor de ontwikkeling van kinderen
  3. Kennis van de effectiviteit van video-feedback voor gebruik in gezinnen met jonge kinderen
  4. Praktische vaardigheden in het observeren van ouder-kind relaties aan de hand van sensitiviteit
  5. Praktische vaardigheden in het uitvoeren van de VIPP-SD methode

Doelgroep training

De VIPP-SD training is bedoeld voor alle HBO en WO geschoolde professionals die werken met gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar, zoals (ortho)pedagogen, gedragswetenschappers, (kinder- en jeugd)psychologen, kinderpsychiaters, jeugd- en gezinsprofessionals, jeugdzorgwerkers, pedagogisch medewerkers, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, sociotherapeuten, en degenen die voor deze functies in opleiding zijn.

Urenbelasting

Basiscursus (42 uur) :              
Voorbereiding/huiswerk (literatuur en manual doornemen) = 12 uur
Aanwezigheid 4 x 7,5 uur = 30 uur*
 
Oefentraject (59 uur):
Oefengezin Huisbezoek 1 (alleen filmen) = 1 uur
Huisbezoeken voor interventie 6 x 2 uur = 12 uur
Voorbereiden huisbezoeken (scripts): 6 x 4 uur= 24 uur 
Groepsbijeenkomsten tijdens het oefentraject: 5x4 uur = 20 uur*
Schrijven van reflectieverslag:  2 uur
 
Totaal aantal uren VIPP-SD training: 101 uur  
 
* = contacturen
             
 
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
8
20
ja
1250 euro
50
toetsing en evaluatie
Deelnemers moeten de voertaal van de cursus (doorgaans Nederlands, soms ook Engels) voldoende beheersen. Deelnemers moeten daarnaast de mogelijkheid hebben om binnen 6 maanden na het afronden van de 4-daagse basiscursus te starten met het oefentraject op de vastgestelde data (uitzonderingen mogelijk i.v.m. bijv. zwangerschaps- of ziekte verlof, termijn op te rekken naar 1 jaar).
Bestand 
180909 VIPP_folder_NL.pdf379 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:00 - 17:30
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDe 4 daagse basistraining vindt plaats op 5, 6, 19 en 20 november, daarna volgt een verplicht oefentraject met groepsbijeenkomsten (5x een halve dag op nader te bepalen momenten)

Tijd9:00 - 17:30
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)

Het VIPP Trainings- en Onderzoekscentrum, verbonden aan het Instituut Pedagogische Wetenschappen de Universiteit Leiden, verzorgt trainingen tot VIPP-SD ondersteuner en faciliteert/verzorgt verdere opleiding tot VIPP-SD supervisor of trainer. Het ccentrum verzorgt eveneens de registratie en certificering van ondersteuners en fungeert als aanspreekpunt voor professionals, opvoeders en onderzoekers. 

Faculteit der Sociale Wetenschappen Pieter de la Courtgebouw Wassenaarseweg 52
2333AK
Leiden
Faculteit der Sociale Wetenschappen Pieter de la Courtgebouw Wassenaarseweg 52 Postbus 9555
2300 RB
Leiden
+3175274078
Selecteer een bestand aub.