Opleidingen details Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Symposium Tabak van! – Op weg naar een rookvrije GGZ en verslavingszorg? (ID nummer: 371613)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
A&G - klinische kennis415-11-2019 t/m 14-11-2022

Het thema van het jaarlijkse symposium van de Sectie Verslavingspsychologie (NIP) is komend najaar de behandeling van en het omgaan met tabaksverslaving binnen de GGZ en de verslavingszorg. Aan bod komen recente ontwikkelingen rondom dit thema zoals de intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’, de implementatie van rookvrije zorginstellingen, de implementatie van de richtlijnen voor behandeling van tabaksverslaving en de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Het programma start met twee lezingen over het voorkomen en de ernst van tabaksverslaving, en wordt aangevuld met meer praktisch gerichte workshops.

De cursist is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen de behandeling van tabaksverslaving en is in staat deze toe te passen in de eigen praktijk. Tevens is de cursist op de hoogte van de samenhang tussen middelengebruik en tabaksverslaving en hoe dit elkaar wederzijds beïnvloed, maar ook hoe hiermee om te gaan in de praktijk. Er zal uitgebreid stilgestaan worden bij de meest recente zorgstandaarden en richtlijnen en hoe hier in de dagelijkse praktijk gebruik van te maken. Tevens is er aandacht voor de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van tabaksverslaving, de samenhang met het gebruik van andere middelen en hoe deze kennis gebruikt kan worden om onze zorg tabaksvrij te maken. De farmacokinetische en farmacodynamische eigenschappen van nicotine worden behandeld in het kader van de verslavingszorg. Ook zal ingegaan worden op roken en psychiatrische comorbiditeit. Welke aanbevelingen zijn er om de implementatie van een rookvrij beleid goed voor te bereiden en te implementeren? Wat zijn de do’s en don’ts?

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Consultatieve PsychiatrieVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4 5 6
academici en HBO-ers
Symposium
 Verbredend
 Verdiepend
100
150
ja
NIP-leden: €50,- Studentleden (lid SPS-NIP): €25,- (max. 20) Geen leden: €120,-
3,45
Geen toetsing, wel evaluatie
HBO of universitair geschoold
Bestand 
Programma.docx17 KB
Flyer Tabak van!.pdf294 KB
Tijd13:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenBetreft een NIP bijeenkomst van de sectie Verslavingspsychologie

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is met ruim 13.000 leden de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van haar leden en biedt hen een platform voor het uitwisselen van kennis. Daarnaast bevordert het NIP de psychologiebeoefening in het algemeen.

Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ
Utrecht
Postbus 2085
3500 GB
Utrecht
030-8201500
Selecteer een bestand aub.