Opleidingen details Accare Opleidingen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Training, Professioneel begeleiden van kinderen met hechtings- en traumaproblematiek (ID nummer: 371582)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie124-11-2019 t/m 3-5-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 14-11-2019 t/m 3-5-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek54-11-2019 t/m 3-5-2021

De tweedaagse training biedt professionals informatie over de effecten van traumatisering op het dagelijks functioneren en de ontwikkeling van kinderen. Professionals leren hun relatie met de kinderen te benutten om hen nieuwe, herstellende ervaringen aan te bieden.
Hierdoor helpen professionals de kinderen oude gedragspatronen los te laten en hun eigen gedrag te begrijpen. De stress die de kinderen en professionals in relaties ervaren zal hierdoor verminderen. Daarnaast kunnen professionals met deze kennis (pleeg)ouders helpen bij de opvoeding van getraumatiseerde kinderen.

In de training komen belangrijke aspecten in het begeleiden van kinderen met hechtingsproblematiek en trauma aan bod. Vanuit begrip van de invloed van trauma op kinderen gaan de deelnemers aan de hand van eigen cases betekenis geven aan gedachten, gevoelens en gedrag van kinderen.

De training is zo opgebouwd dat professionals in staat zijn om zelf de noodzakelijke steun te bieden. Zij hoeven daardoor niet per definitie andere gespecialiseerde professionals in te zetten, maar zijn na de training in staat om in te schatten of, en zo ja, wanneer die gespecialiseerde hulp wel nodig is.

academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
8
16
ja
525
12
Geen toetsing, wel evaluatie
De training is bedoeld voor professionals die werken met kinderen waarbij sprake kan zijn van complex trauma, zoals orthopedagogen, psychologen, pleegzorgmedewerkers, gezinsvoogden en -begeleiders en groepsbegeleiders. Er zijn verder geen specifieke toelatingsvereisten
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:00
Locatie Assen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAssen (NL) (Toon kaart)

Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Accare Opleidingen verzorgt bij- en nascholing op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie.

Groningerstraat 352
9402LT
Assen
Postbus 39
9400 AA
Assen
0646423429
Selecteer een bestand aub.