Opleidingen details Jeroen Bosch Ziekenhuis, Jeroen Bosch Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

professionalisering van opleiders en leden van de opleidingsgroep tbv de medische vervolgopleidingen (ID nummer: 371502)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2215-10-2019 t/m 14-10-2020

De deelnemers zijn op de hoogte van de recente ontwikkelingen en de vervolgopleidingen en passen nieuwe inzichten in hun dagelijks handelen toe.

 

OOG: oordeel opleidingsgroep, implementatie in de eigen opleidingspraktijk

Leerdoelen, de deelnemers OOG toepassen en implementeren

- houden een effectieve oog bespreking en hebben dit in hun dagelijkse praktijk geïmplementeerd

- hebben afspraken over gemaakt over voorbereiding hiervan 9structuur, inhoud, kwaliteit) en over terugkoppeling naar aios

- zijn vaardig in de terugkoppeling van uitkomst OOG naar aios, zodat de feedback op goede wijze ontvangen wordt en onderdeel uit maakt van portfolio/iop aios

Landelijke ontwikkelingen in opleiden: EPA’s en het proces van bekwaam verklaren

Leerdoelen, de deelnemers EPA en bekwaamverklaren

Begrijpen de principes van EPA’s en bekwaam verklaren

Passen de principes van het werken met epa’s toe op casuïstiek uit eigen opleiding (lokaal opleidingsplan wordt hierin gehanteerd)

Kunnen op basis van voorbeeldmateriaal de principes van bekwaam verklaren toepassen en vertalen naar hun eigen opleidingspraktijk

Hebben inzicht in de kaders die van belang zijn in dit proces en vertalen dit naar hun eigen opleidingspraktijk

Landelijke ontwikkelingen in opleiden, feedback voor gevorderden en coachen van aios mbv STARR: praktisch (reflectie) instrument voor het bespreekbaar maken van opleidingsmomenten/competenties met de aios.

Leerdoelen, de deelnemers: STARR

Zijn op de hoogte van de ontwikkelingen tav vervolgopleidingen, specifiek de individualisering van de vervolgopleiding

Hebben inzicht in de specifieke eisen en consequenties tav individualisering in hun eigen opleiding en hoe dit toe te passen

Kennen de principes van een competentiegericht gesprek voeren

kennen de principes van feedback geven en passen dit toe

Passen de methodiek STARR in een oefengesprek toe

Reflecteren op hun eigen werkwijze en herkenen daarin hun sterke kanten

Weten hoe zij bijdragen aan het IOP van de aios, c.q. hun eigen rol daarin

Hoe zorg ik voor een leerzame presentatie

Leerdoelen, de deelnemers: presentie

Hebben inzicht in de do's en dont's van presenteren

Passen de principes toe op een eigen presentatie

tips om je presentatie spannend en doeltreffend te ontwerpen

 

Inrichten werkplek als leerplek

leerdoelen, de deelnemers: inrichten werkplek als leerplek

Kunnen dagelijkse werkactiviteiten als de nieuwe patient, poli/seh/MDO hanteren als opleidingsmoment en passen diverse didactische werkvormen hierin toe. Methodieken zijn onder meer STAMPPOT, springboard, etc.

 

Workshop
 
0
geen kosten aan verbonden
Tijd16:00 - 18:00
Locatie''''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Tijd16:00 - 18:00
Locatie''''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 20:00
Locatie''''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenEPA/OOG

Tijd18:00 - 20:00
Locatie''''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 20:00
Locatie''''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 20:00
Locatie''''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

De Jeroen Bosch Academie is het Leerhuis van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Wij leiden vanuit een patiëntgeoriënteerde visie op leren, hooggekwalificeerde zorgprofessionals op en stimuleren en faciliteren toegepast wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast biedt de Jeroen Bosch Academie professionele deskundigheidsbevordering en ontwikkelingstrajecten voor medewerkers en de mogelijkheden om kennis vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis te delen met partners en belanghebbenden in de regio. Daarmee ondersteunt de Jeroen Bosch Academie de maatschappelijke functie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
 

Henri Dunantstraat 1 5223 GZ 's-Hertogenbosch
5223 GZ
´s Hertogenbosch
Postbus 90153
5200 ME
´s Hertogenbosch
0735532000
Selecteer een bestand aub.