Opleidingen details Martini Ziekenhuis / Martini Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Spiegelgesprekken (ID nummer: 371418)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 227-10-2019 t/m 6-10-2020

Een spiegelgesprek is een gesprek met patiënten in de vorm van een kringgesprek. Hierbij wordt door onafhankelijke (getrainde) gespreksleiders aan patiënten gevraagd hoe ze de dienstverlening ervaren hebben en wat ze er van vinden. De betrokken medewerkers en medisch specialisten zijn als toehoorders aanwezig en stellen na afloop alleen verduidelijkende vragen. Zij gaan dus niet in discussie met de patiënten. Tijdens het spiegelgesprek zal door getrainde gespreksleiders met 8-10 patiënten in gesprek worden gegaan over de genoten zorg binnen de zorgketen. Doel van de deelnemers (gynaecologen, arts-assistenten, klinisch verloskundigen, verloskundigen, verpleegkundigen en aanpalende specialisten) is om toehoorder te zijn aan dit spiegelgesprek. De gespreksleiders houden de deelnemers “een spiegel voor” waarin de plus en verbeterpunten van eigen/gemeenschappelijk handelen naar voren komt.

Het doel van het spiegelgesprek is dat medewerkers zich bewust zijn van het perspectief van hun klanten en dat zij zich openstellen voor hun behoeften. Door de directe confrontatie met de mening van de patiënt is het effect op het gedrag van de medewerker groot, in vergelijking tot bijvoorbeeld indirecte terugkoppeling, zoals bij enquête-uitkomsten. Bovendien kan naar aanleiding van de feedback die men van patiënten krijgt, besloten worden tot concrete verbeteracties. Een spiegelgesprek gaat over de ervaringen van patiënten en geeft daarom geen wetenschappelijke onderbouwing van de patiënttevredenheid.

Workshop
 
0
n.v.t.
Tijd18:00 - 21:00
Locatie9728NT (NL) (Toon kaart)
Opmerkingendiverse data gedurende het jaar in het Martini Ziekenhuis Groningen (vanaf oktober 2019 starten de spiegelgesprekken)

STZ ziekenhuis. Beschikt over 14 opleidingserkenningen, verzorgt M1 onderwijs.
De Martini Academie is geaccrediteerd door de V&VN als aanbieder van geaccrediteerd onderwijs in het kader van de KwaliteitsRegeling Verzorgenden & Verpleegkundigen.

Van Swietenplein 1
9728 NT
Groningen
30033
9700 RM
Groningen
050 5246266
Selecteer een bestand aub.