Opleidingen details Stichting Nieuw Unicum

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Multidisciplinaire behandeling van de gevolgen van MS, van beperkingen naar mogelijkheden (ID nummer: 371366)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 273-2-2020 t/m 2-2-2021

Bij het beloop van MS treden er in verschillende functie- en gezondheidsdomeinen, veelal in combinatie, (blijvende) stoornissen en beperkingen op. Denk hierbij aan:

 • Cognitie en stemming;
 • Communicatie;
 • Eten en drinken:
 • Mobiliteit;
 • Darm- en blaaswerking.

Daarbij kunnen zich complicaties voordoen en zijn er veel voorkomende verschijnselen als spasticiteit, neuropatische pijn en ernstige vermoeidheid. Elke behandelaar wordt geconfronteerd met een per patiënt uniek en wisselend beeld van (vaak) gecombineerde stoornissen en beperkingen, die bovendien invloed hebben op elkaar.

Effectieve behandeling van de gevolgen van MS is mogelijk wanneer rekening wordt gehouden met deze wisselwerking. Voor iedere betrokken professional is het daarom noodzakelijk om naast de expertise op het eigen behandeldomein, ook kennis te hebben van de andere beïnvloedende domeinen. Deze benadering staat centraal in de scholing: Multidisciplinaire behandeling van de gevolgen van MS, 'van beperkingen naar mogelijkheden'.

Met name in de latere fase van MS kan complexere problematiek ontstaan. Het is belangrijk om dit vroegtijdig te signaleren zodat tijdig de juiste behandeling kan worden ingezet en verergering (zo veel mogelijk) kan worden voorkomen. Op die manier kan de patiënt zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren en kan kwaliteit van leven worden geoptimaliseerd. De signalen die duiden op complexere problematiek komen uitgebreid aan de orde in deze scholing.

Door middel van een casuïstiek wordt er vanuit multidisciplinair perspectief gekeken naar behandelmogelijkheden die door de professional zelf ingezet kan worden dan wel naar verwezen kan worden.

Na deze scholing:

 • Kunt u de belangrijkste stoornissen, beperkingen en complicaties noemen die bij de patiënt met MS kunnen optreden;
 • Heeft u kennis van de wisselwerking tussen de verschillende functie- en gezondheidsdomeinen die beïnvloed kunnen worden bij MS en hoe die effect kunnen hebben op het functioneren van de patiënt;
 • Heeft u kennis van de factoren vanuit andere functie- en gezondheidsdomeinen die uw behandelgebied kunnen beïnvloeden;
 • Heeft u kennis van de mogelijkheden om complicaties bij MS te voorkomen;
 • Kent u de voor MS relevante diagnostische interventies die u zelf kunt verrichten, die andere bij MS betrokken (behandel) disciplines (uit uw multidisciplinaire team) kunnen verrichten dan wel die u extern kunt aanvragen;
 • Kent u de therapeutische interventies die door u zelf, door andere bij MS betrokken (behandel) disciplines (uit uw multidisciplinaire team), door medisch specialist of deskundigen op het gebied van symptomatische behandeling kunnen worden toegepast bij MS.
 • Kunt u een patiënt met MS informeren over de behandelmogelijkheden van de bij hem/haar optredende complicaties ten gevolge van MS;
 • Kunt u een patiënt met MS informeren over de mogelijkheden om de bij hem/haar optredende beperkingen te compenseren;
 • Kunt u samen met de patiënt met MS anticiperen op de mogelijke gevolgen van de voortschrijdende MS en op basis van de wensen van de patiënt afspraken maken over het toekomstige behandelbeleid  (advanced care planning);
 • Kunt u tijdig andere disciplines of gespecialiseerde zorg betrekken in he behandelplan;
 • Kunt u een behandelstrategie inzetten waarbij rekening gehouden wordt met de wisselwerking met andere relevante functie- en gezondheidsdomeinen;
 • Bent u gemotiveerd om in multidisciplinair verband vanuit uw discipline een effectieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van bestaan van de patiënt met MS;
 • Bent u gemotiveerd om waar nodig patiënten te verwijzen naar specialistische zorg.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)ADAP / AERP / KABIZ / SANA
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
(Meerdaagse) Nascholing
350
Wanneer u met twee of meer personen uit één organisatie komt bedragen de kosten € 300 per persoon (bij gelijktijdige inschrijving en hetzelfde factuuradres).
Tijd8:30 - 17:30
LocatieZandvoort (NL) (Toon kaart)

Nieuw Unicum is de organisatie voor zorg en behandeling voor mensen met lichamelijke beperkingen al dan niet in combinatie met cognitieve beperkingen. U wilt uw leven in eigen hand houden en zoveel mogelijk zelf (blijven) doen. Nieuw Unicum biedt professionele zorg en ondersteuning die dat mogelijk maakt.
Nieuw Unicum is tevens een expertisecentrum op het gebied van MS

Zandvoortselaan 165
2042 xk
Zandvoort
Postbus 263
2040 AG
Zandvoort
023-5761212
Selecteer een bestand aub.