Opleidingen details Pleegzorg Academie van pleegzorggedoe.nl

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Verbindend Leiderschap voor professionals in Pleegzorg (ID nummer: 371359)
Cursus afgewezen!
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Als professional in pleegzorg kom je vaak voor ingewikkelde dilemma’s, tegengestelde belangen en (emotionele) conflicten te staan, waarin een groot beroep op jouw professionaliteit wordt gedaan.

In de masterclass ‘Verbindend leiderschap voor professionals in pleegzorg’ leer je hoe je lastige onderwerpen bespreekbaar maakt en vastgelopen conflicten ombuigt naar een constructieve samenwerking.

Je ontdekt hoe je de regie neemt (en krijgt!) naar duurzame oplossingen. Respectvol. Zonder jezelf en jouw waarden te verloochenen.

 

Inhoud

In deze masterclass gaan we in op de complexe uitdagingen rondom de onderlinge samenwerking tussen pleegzorgbetrokkenen. En jouw rol hierin.

Wij benaderen pleegzorg vanuit de visie dat optimale samenwerking tussen volwassenen rondom een jeugdige het belangrijkste middel is om ervoor te zorgen dat deze jeugdige stabiel en veilig kan ontwikkelen en opgroeien. Iedere belangrijke betrokkene heeft ideeën over wat goed is voor het kind en hoe hij of zij, vanuit zijn rol en verantwoordelijkheid, bij kan dragen aan diens ontwikkeling. Het risico is groot dat de (vaak grote) verschillen van inzichten leiden tot conflicten. De schuld van een stroeve samenwerking wordt vervolgens vaak bij de ander gelegd.

In deze masterclass ontdek je dat het niet zo simpel ligt. En hoe jij als pleegzorgprofessional de regie kunt nemen (en krijgen) om de samenwerking te verbeteren. Waarbij álle betrokkenen tevreden zijn over de oplossingen voor een dilemma of dispuut. Zonder tot zwakke compromissen te hoeven komen.

De training is gebaseerd op evolutie- en hechtingstheorie, de Harvard methode voor onderhandelen en het EFT gedachtengoed, met diverse interactieve werkvormen rondom de volgende thema’s:

  • Meerzijdige partijdigheid in de pleegzorgpraktijk: De rol van de pleegzorgprofessional bij belangentegenstellingen tussen ouders- pleegouder-pleegkinderen en professionals.
  • 'Moeilijke mensen en complexe interacties’.
  • Lastige onderwerpen bespreekbaar maken. En oplossen!
  • Valkuilen bij verhitte discussies. En hoe je daar niet intrapt.
  • Als onderhandelen en overtuigen niet lukt.

We werken en oefenen met door de deelnemers ingebrachte praktijksituaties en ervaringen. Je ontwikkelt je vaardigheden in het toepassen van een effectieve conflictherstellende methodiek. Je oefent met de aangereikte methodiek.

Na afloop van deze masterclass beschik je over:

  • Meer kennis van gesprekstechnieken die de verbinding en samenwerking tussen pleegzorgbetrokkenen versterkt
  • Nieuwe vaardigheden om conflictherstellende gespreksvoering toe te passen
  • Nieuwe vaardigheden om tegengestelde belangen om te zetten naar gezamenlijke oplossingen, waarbij alle betrokkenen tevreden zijn met het resultaat.
  • Nieuwe vaardigheden om vastgelopen of ontwrichte relaties in verschillende praktijksituaties te herstellen
  • Tools om de conflictherstellende methodiek te integreren in je eigen professionele werkwijze

 

Uw investering

6 uur trainingsdag, 1,5 uur voorbereidende opdracht, 4 uur eindopdracht/praktijktoetsing en 1 uur persoonlijke feedback op de eindopdracht/praktijktoetsing

academici en HBO-ers
Cursus
 Verbredend
 Verdiepend
12
16
ja
395 excl. BTW
6
toetsing en evaluatie
nvt
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd10:00 - 16:00
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIn company, inschrijven niet mogelijk

Tijd10:00 - 16:00
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIn company, inschrijven niet mogelijk

Tijd10:00 - 16:00
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIn company, inschrijven niet mogelijk

Tijd10:00 - 16:00
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLocatie Almere

Tijd10:00 - 16:00
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLocatie Utrecht

Training-, coaching- en adviesbureau voor pleegzorgvraagstukken

Van der Doesstraat 3
5014KH
Tilburg
0135364326
Selecteer een bestand aub.