Opleidingen details CWZ academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Themabijeenkomst Gezond en veilig werken (ID nummer: 371298)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2230-10-2019 t/m 29-10-2020

In deze themabijeenkomst ‘ Gezond en veilig werken’ wordt met elkaar van gedachten gewisseld over burn-out klachten en de oorzaken daarvan. We staan bewust stil met elkaar bij de vraag ‘ is dit iets van alleen de AIOS of dreigt er of bestaat dit probleem ook al onder de gevestigde stafleden?’ 

Na een presentatie over dit onderwerp gaan de deelnemers in groepjes aan de hand van stellingen over o.a. werkdruk en verstoring van de werk-privébalans met elkaar in gesprek. In de plenaire terugkoppeling worden naast de reacties op de stellingen de uitkomsten van een enquête gepresenteerd die uitgezet is onder AIOS en medisch specialisten. Deze bespreking wordt begeleid door een AIOS, de HR adviseur, een klinisch psycholoog en de voorzitter van de COC. Aansluitend zal het onderwerp seksuele intimidatie op het werk aan bod komen op een luchtige wijze tijdens een interactieve quiz.

De subgroepen met AIOS en medisch specialisten wordt gevraagd om richtinggevende voorstellen of adviezen te geven, waarmee de opleidingsgroepen en de organisatie vervolg kunnen geven aan acties ter vermindering van burn-out klachten.

Het doel van deze bijeenkomst is om met elkaar te werken aan een beter klimaat omtrent gezond en veilig werken. Dat voorwaardelijk voor duurzaam werken en te leren en ontwikkelen. Door in gesprek te gaan aan de hand van voorbeelden en stellingen komt er meer openheid over deze thematiek en krijgt kan er toenemend begrip voor elkaar ontstaan.

Doelgroep is opleiders, plaatsvervangend opleiders en arts assistenten.

 

Na afloop van deze themabijeenkomst hebben de deelnemers:

- Zicht op definitie en oorzaken van burn-out klachten

- Beeld bij de mate waarin burn-out klachten voorkomen bij AIOS en specialisten

- Bewustwording van de impact van burn-out klachten op duurzame inzetbaarheid van AIOS en specialisten

- Ervaren hoe het is om dit onderwerp in openheid te bespreken met elkaar

- Richting voor vervolgacties geformuleerd voor de (opleidings-)groep en organisatie

 

Programma van nascholing:

1. Presentatie over burn-out klachten bij medisch specialisten                              15 minuten

2. Uitwisseling van kennis, ervaringen en meningen in subgroepen                      30 minuten

3. Plenaire terugkoppeling met aanvullend de resultaten uit de enquête                45 minuten

4. Quiz over seksuele intimidatie op het werk                                                        15 minuten

 

Workshop
 
0
Tijd17:15 - 19:15
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Topklinisch opleidingsziekenhuis te Nijmegen

Kantorencomplex Jonkerbos Burgemeester Daleslaan 23
6532 CL
Nijmegen
Postbus 9015
6500 GS
Nijmegen
024-365 5128
Selecteer een bestand aub.