Opleidingen details de Viersprong

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basistraining Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (ID nummer: 371259)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
ELP herregistratie2122-11-2019 t/m 21-5-2021

In het Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO), ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Stephen Finn, wordt een psychodiagnostisch onderzoek zodanig opgezet en toegepast met als doel een onmiddellijk therapeutisch effect te faciliteren, waarbij de testsituatie zelf de voornaamste hefboom is naar positieve verandering voor de cliënt en zijn systeem (Kamphuis & Finn, 2006). Gegroeid vanuit de humanistische beweging, wordt veel belang toegekend aan de empathische basishouding van de diagnosticus die een actieve samenwerking met de cliënt nastreeft. Beide factoren werken openheid en motivatie bij de cliënt in de hand.

In deze driedaagse training wordt de 6-stappenmethodiek aangeleerd en ingeoefend door middel van voorafgaandelijke literatuurstudie, klinische presentaties, videomateriaal en oefensessies in kleine groepen. De eerste opleidingsdag wordt gewijd aan het onderscheid tussen het TPO en het traditioneel psychodiagnostisch onderzoek, de theoretische achtergrond, de grondhouding en doelstellingen van het TPO, en de zes basisstappen met nadruk op de uitwerking van de eerste sessie (stap 1 en 2). Dag 2 licht het gebruik van gestandaardiseerde psychologische testen toe en de totstandkoming van een casusconceptualisatie (stap 3).  In de laatste opleidingsdag wordt dieper ingegaan op de ‘Assessement Intervention’ Sessie (stap 4) en hoe men de bevindingen van het psychodiagnostisch onderzoek volgens het TPO-model terugkoppelt naar de cliënt (stap 5 en 6).

In deze training leert u:

 • de verschillende stappen in het proces te begrijpen en toe te passen in de dagelijkse praktijk.
 • therapeutische factor te kennen in deze manier van psychologisch onderzoek doen en dit toe te passen.
 • de grondhouding van samenwerking en nieuwsgierigheid toe te passen in de verschillende stappen.
 • om samen met een cliënt onderzoeksvragen op te stellen en de nieuwsgierigheid van de cliënt te activeren.
 • op welke wijze u de testen moet bevragen en bespreken met een cliënt.
 • hoe u vanuit de verschillende testen tot een casusconceptualisatie moet komen.
 • om een onderzoeksinterventie sessie op te zetten en uit te werken
 • om de terugkoppeling van het onderzoek op te zetten vanuit samenwerking en met respect voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van de cliënt.
 • om de terugkoppeling af te stemmen op het psychologische niveau (cognitief en emotioneel) van de cliënt.
 • om een brief te schrijven waarin de vragen van de cliënt en verwijzer beantwoord worden op een gepersonaliseerde manier.
 • om de testdata te integreren en te vertalen naar het individuele niveau van de desbetreffende cliënt en zijn vragen.
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
12
18
ja
€ 925,00
21,5
40
177
Geen toetsing, wel evaluatie
Voldoende vertrouwdheid met psychodiagnostisch testmateriaal is vereist om deel te nemen aan deze training.
Hoofdniveau
Volwassenen
Tijd09:30 - 17:00
LocatieAmsterdam Zuid-Oost (NL) (Toon kaart)

De Viersprong is een topklinische derdelijns instelling met ruim vijf jaar specialistische kennis op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen.

De Beeklaan 2
4661 EP
Halsteren
Postbus 7
4660 AA
Halsteren
088-7656200
Selecteer een bestand aub.