Opleidingen details De Kontekst Gooise Meren

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Zevendaagse opleiding systemisch en contextueel werken met Een Taal Erbij (ID nummer: 371213)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd509-1-2020 t/m 8-1-2021

Zevendaagse opleiding contextueel en systemisch werken met Een Taal Erbij

 

Doel

De specialistische cursus contextueel  en systemisch werken met Een Taal Erbij heeft ten doel cursisten op te leiden in het werken met de methodiek Een Taal Erbij vanuit een systemisch en contextueel denkkader.

 

Methodiek Een Taal Erbij

Een taal erbij visualiseert de innerlijke en relationele werkelijkheid van de cliënt, waarbij zowel het gezinssysteem in het hier en nu, alsook de context van zijn/haar voorgeschiedenis in beeld wordt gebracht. Gelijktijdig wordt het therapeutisch proces in gang gezet.

Met duplo- en playmobilpoppetjes worden de verschillende generaties, -- zoals baby, peuter, kleuter, kind, adolescent, volwassene en grootouder—geaccentueerd. ‘Een Taal Erbij maakt verder gebruik van een veelheid van materialen voor het symboliseren van bijvoorbeeld grenzen, kracht, bronnen, territorium, schade, eigenschappen en/of gevoeligheden.

Een Taal Erbij kent een eigen grammatica maar kan tevens door de hulpverlener zelf creatief worden ingezet in het gesprek. Een Taal Erbij kan tijdens het hulpverleningsgesprek gebruikt worden als diagnostisch middel om overzicht krijgen over de situatie van de cliënt, maar tevens als therapeutisch middel om relationele dynamiek zichtbaar te maken en in beweging te brengen.

Een Taal Erbij is ondersteunend in het therapieproces; de beelden, die door hulpverlener en cliënt worden opgesteld bewegen mee en geven richting aan in het gesprek. Het systeem staat op tafel en ook zonder dat alle betrokkenen aanwezig zijn kan de beleving van de aanwezige cliënt(en) tot uitdrukking gebracht worden.

Werkzame factoren in Een Taal Erbij  zijn het zien en tegelijk aanraken van het materiaal. Dat geeft een extra dimensie aan de emotionele beleving van de cliënt. Een Taal Erbij creëert niet alleen afstand en de mogelijkheid ‘er naar kunnen kijken’ maar tegelijkertijd de mogelijkheid om dichter bij emoties te komen-- door sterke identificatie met het poppetje.

 

Inhoudelijk

Per opleiding dag wordt een thema behandeld. De persoonlijke en professionele groei van de deelnemers loopt als een rode draad door het opleidingstraject --naast het kunnen inzetten van de methodiek Een Taal Erbij

De thema’s zijn:

  1. Kennismaking en contextuele begrippen
  2. Tegenoverdracht en leerdoelen  - de hulpverlener als instrument
  3. Relaties en hechting
  4. Rouw en trauma
  5. Ouders, kinderen en gezinnen
  6. Toetsing leerdoelen - casuistiek
  7. Toetsing leerdoelen - en .... wat er nog ligt

 

Doel cursus (in termen van wat deelnemers bereikt moeten hebben)

Na afloop van de cursus

  • kunnen deelnemers creatief werken met de methodiek Een Taal Erbij binnen elk gezinssysteem;
  • hebben deelnemers kennis verworven over het contextuele  en systemische gedachtegoed
  • hebben deelnemers meer kennis van hun eigen tegenoverdracht en functioneren als therapeut binnen gezinssystemen, waardoor zij zich zo instrumenteel mogelijk kunnen inzetten ten bate van het systeem.

 

 

Reader

De literatuur is per dag samengevat in een overzichtelijke reader.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
LV POH-GGZLandelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)
Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk VerzorgersStichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV)
Vaktherapeuten, die al eerder de tweedaagse basiscursus of een themadag Een Taal Erbij hebben gevolgd.
42
Ja
15
Reader
1425
Inclusief reader, koffie, thee en lunch
Hoofdniveau
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd09:30 - 16:00
LocatieHilversum (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:00
LocatieBarneveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:00
LocatieHilversum (NL) (Toon kaart)

Praktijk voor individuele, relatie en gezinstherapie en trainingscentrum, werkend vanuit het contextuele gedachtegoed

Nieuwe Englaan 15
1404 EA
Bussum
0645448223
Selecteer een bestand aub.