Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Ontwikkelingspsychologie: De psychologie van de mens van wieg tot graf (levenslooppsychologie) (ID nummer: 371158)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd4817-1-2020 t/m 16-1-2021

De klassieke ontwikkelingspsychologie houdt zich al geruime tijd bezig met de bestudering van ontwikkelingsfenomenen die zich voordoen in de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Daarbij neemt men de volwassenheid als eindstadium. Fasentheorieën gaan ervan uit dat de ene fase logischerwijs voortbouwt op de kennis, inzichten en vaardigheden die in een vorige fase verworven zijn. Meer en meer ontstaat het inzicht dat de volwassenheid als stabiele eindfase een theoretische, maar zeker geen reële eindfase is en dat de ontwikkeling van de ene mens in vergelijking met de andere meer verschilt dan overeenkomt.

Binnen de levenslooppsychologie wordt elke levensfase geplaatst en bestudeerd vanuit de plek die het heeft binnen de gehele levensloop van een individu. De bril die daarbij opgezet wordt, is er een van een mens die vanaf baby tot graf actief bezig is zijn eigen levensloop te creëren en in elke fase opnieuw zich vaardigheden eigen maakt om dat te realiseren.

Wat leer je?

Je doet kennis op van een diversiteit aan ontwikkelingstheorieën en weet deze te begrijpen vanuit de context waarin deze theorieën ontstaan zijn en gebruikt werden. Je ontwikkelt een visie op de relatie tussen theoretische noties en het reële leven. Je weet middels reflectie een relatie te leggen tussen ontwikkelingsideeën en de creatie van je eigen levensloop.

• Verpleegkundig specialist
• Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
• Hbo-verpleegkundige
• Sociaal pedagogisch hulpverlener
• Maatschappelijk werker
• Diagnostisch werkende
• Vaktherapeut
• Speltherapeut
24
Ja
36
356 pagina's literauur lezen
995
incl. digitale literatuur en lunch, excl. boek (ongeveer € 50)
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.