Opleidingen details Nederlandse Vereniging voor Dans- en Muziek Geneeskunde

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Oefening baart Kunst 9 (ID nummer: 371128)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3229-9-2019 t/m 28-9-2020

Symposium met korte presentaties over diverse onderwerpen binnen de Dans- en MuziekGeneeskunde. Opzet is hetzelfde als de ’Genees&Kunst’ en ’Van Kunst naar Kunde’ symposia maar dan voor paramedici ipv artsen.

Dans- en muziekgeneeskunde is een relatief jonge vorm van zorg. De paramedici zijn hierbinnen buitengewoon belangrijk, zowel op het curatieve somatische vlak als binnen de preventieve zorg. Maar het begeleiden en behandelen van dansers en musici vergt een dermate specifieke kennis dat overdracht van deze kennis, in de breedste zin des woords, een absolute voorwaarde is.

Leerdoelen:
- Algemene informatie en kennisoverdracht van de (medische-paramedische) problematiek rond musici en dansers
- In de presentaties zal het praktische en ervaringsgerichte van de paramedicus naar voren komen.
- Uitwisseling van kennis en ervaring.
- Onderlinge samenwerking vergroten
- Versterken van de samenwerking tussen de verschillende disciplines, zoals paramedici, bedrijfsartsen, huisartsen, andere medisch specialisten, collega’s en muziek -en dansdocenten.

 

(Mini)symposium
Bestand 
Folder OBK9.pdf877 KB
50
Voor niet leden van de NVDMG bedraagt het inschrijfgeld 50 euro.
Voor leden is de toegang tot het symposium gratis.
Tijd13:30 - 15:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Vereniging voor artsen en psychologen Definitie:Dans- en muziekgeneeskunde richt zich op wetenschappelijk onderzoek van de gezonde functies en van de aandoeningen, somatisch dan wel psychisch, die een rol spelen bij het dansen respectievelijk musiceren, alsmede de pre¬ventie, diagnostiek en behandeling van die aandoeningen bij dansers en musici. Dans- en muziek¬geneeskunst is de praktische toepassing.Missie (betekent letterlijk: "roeping", dus wat ons beweegt): Op 1 april 2005 is de Nederlandse Vereniging voor Dans- en Muziek-Geneeskunde (NVDMG) opgericht door een groep huisartsen en medisch specialisten met als doel het:- verbreden en verdiepen van de belangstelling voor - en deskundigheid op het gebied van - de Geneeskunde en Geneeskunst voor Dansers en Musici,- bevorderen van onderlinge (ook sociaal-culturele) contacten van in dans en muziek geïnteresseerde artsen, psychologen, wetenschappers en paramedici,- bieden van een wetenschappelijk kader voor de dans- en muziekgeneeskunde,- bewaken van de kwaliteit van de dans- en muziekgeneeskunstVisie (letterlijk: "zienswijze", dus hoe we ons voorstellen onze roeping waar te maken): De vereniging vormt een platform waar artsen, psychologen, wetenschappers en paramedici met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. Zij biedt door onderwijs, kennisoverdracht en bewustwording de mogelijkheid tot zinvolle therapiebepaling en wetenschappelijk onderzoek in de dans en muziekgeneeskunde en daarmee - indirect - een goede ondersteuning voor dansers en musici.

Ruiterpad 61
5275 LD
Den Dungen


0648938313
Selecteer een bestand aub.