Opleidingen details Optimum Monique Duran

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Beroepsverdieping ’Haptonomie in de verloskunde’ (ID nummer: 371023)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en) en/of MIO open inschrijving / accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde bij- nascholing1629-10-2019 t/m 28-10-2022
Overige deskundigheidsbevordering verloskundigen2029-10-2019 t/m 28-10-2022

Beroepsverdieping: haptonomie in de verloskunde 

Een cursus van 6 dagen, waarvan alleen de eerste dag als losse 'kennismakingsdag'kan worden gevolgd.

Waarom

Het driemanschap: moeder-vader-kind ondersteunen in het benutten en ervaren van de oerkracht en mogelijkheden van de barende. Van daaruit de actieve geboorte van het kind in vertrouwen ondersteunen en bewust mee maken

Hoe

Aansluiten bij de zwangere en haar partner. Welke specifieke ondersteuning hebben zij nodig tijdens zwangerschap en geboorte

Wat

Aanspreken op eigen kunnen van een zwangere, cq barende, haar partner en hun kind

 

Uitleg haptonomie:

Contact maken, een verbinding aangaan met de ander, door uit te gaan van de ander. Je present stellen, de ander uitnodigen en daarmee veiligheid voor de ander creëren. Dit veroorzaakt een voelbare en meetbare tonusverlaging, emotionele veranderingen, waaronder een oprichten, vergroten van de betrokkenheid en vertrouwen in eigen kunnen.

Algemene leerdoelen:

Na het eind van de cursus

  • Heeft de verloskundige kennisgemaakt met de gezamenlijke grondslagen van de medische wetenschap en de haptonomie
  • Heeft de verloskundige kennisgemaakt met de theorie van de haptonomie zoals die door Frans Veldman is uitgewerkt.
  • kan de verloskundige affectief bevestigend contact maken met een cliente
  • kan de verloskundige een lichamelijk onderzoek bij een client op affectief bevestigende wijze uitvoeren
  • Kan de verloskundige affectief bevestigend contact opnemen met een (on)geboren kind
  • Kan de verloskundige haptonomische interventies in de pre-, post–  en natale zorg uitvoeren
  • Weet de verloskundige op adequate te verwijzen wanneer haptonomische interventies door een haptonomisch geschoold professional uitgevoerd kunnen worden. (die binnen het tijdsbestek van deze cursus niet aangeleerd kunnen worden)

 

 

 

Onderwijskundige opzet:

Gezien de aard van de cursus, waarin de aanraking centraal staat is  de groepsgrootte zeer beperkt: 4-9 deelnemers.

In de opbouw van de cursusdagen is steeds plaats voor een afwisseling van ervaren, doen en theorie.

Er wordt een thuiswerk opdracht meegegeven om in de eigen praktijk mee te gaan oefenen.

Zowel de theorie als de praktijk wordt interactief aangeboden, terwijl er eveneens gebruik wordt gemaakt van moddelling.

 

Het toetsen:

Dit geschiedt bij al het ‘samen oefenen’, doordat steeds feedback wordt gevraagd en gegeven. Meestal in de vorm van ‘laten voelen’, maar ook verbaal.  

 

Leermiddelen:

Er wordt gebruik gemaakt van

Een cursusboek

2 bedden

flapover

Platen, fotomateriaal

videocamera

afspeelapparatuur.

 

Evaluatie:

Aan het begin van iedere cursusdag wordt geevalueerd hoe het na de vorige cursusdag  is gegaan met de specifieke opdracht, maar ook met het functioneren prive en in de praktijk.

Na iedere cursusdag wordt geëvalueerd.

Aan het eind van de cursus wordt een evaluatie formulier ingevuld.

850
Hoofdniveau
cursus / opleiding
Tijd09:30 - 16:30
Locatie''''''''t Harde (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDe zesdaagse beroepsverdieping vindt plaats op dinsdagen in 2020, te weten: 6-10; 20-10; 03-; 17-11; 01-12; 15-12; (reserve datum 22-12)

Tijd09:30 - 16:30
Locatie''''''''t Harde (NL) (Toon kaart)
Opmerkingende zesdaagse cursus vindt plaats op woensdagen in 2020, te weten: 08-01, 22-02, 05-02, 19-02, 04-03, 18-03 , met als reserve datum 08-04

Tijd09:30 - 16:30
Locatie''''''''t Harde (NL) (Toon kaart)
Opmerkingende zesdaagse cursus vindt plaats op dinsdagen, te weten: 29-10, 12-11, 26-11,10-12 2019 en 07-01, 21-01 2020

Optimum
Een bedrijf dat scholingen, supervisie en intervisie aanbiedt aan professionals in de geboortezorg.
Directeur: Monique Duran, docent, vroedvrouw, therapeut en opleider van professionals.
Visie:
Optimum voor professionals in de verloskunde

Gaat uit van het feit dat zwangerschap en geboorte natuurlijke processen zijn, waarbij moeder, vader en kind een centrale rol innemen. In contact met zichzelf en elkaar zullen deze processen optimaal kunnen verlopen.
De medische zorgverleners hebben een ondersteunende rol daarin, Het optimale resultaat wordt bereikt wanneer zij met inzet van eigen deskundigheid en affectieve betrokkenheid, een vertrouwensrelatie aangaan met de zwangere, c.q. barende en haar partner. Cliënten zullen zich dan veilig voelen en uitgenodigd worden deze processen op autonome wijze, dus met gebruikmaking van eigen kunnen, te doorlopen. Hierdoor kan optimaal gebruik gemaakt worden van de aanwezige potenties. Het resultaat is dat de deskundigheid van beide: cliënten en professionals gecombineerd wordt. Onnodige medicalisatie wordt daarbij voorkomen

Houtrustweg 70
8084 CE
t Harde
06-40945434
Selecteer een bestand aub.