Opleidingen details Expertisecentrum Euthanasie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Nascholing "Euthanasie in de praktijk" (ID nummer: 370993)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3419-9-2019 t/m 18-9-2020

Artsen kunnen in bijzondere omstandigheden euthanasie verrichten en hulp bij zelfdoding verlenen. De euthanasiewet, ofwel de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, benoemt de voorwaarden waaronder dit mogelijk is.
Het aantal euthanasieverzoeken in Nederland neemt toe. Toch heeft niet iedere arts hier regelmatig mee te maken. Hoe ga je om met zo’n indringend verzoek? Wat komt er allemaal bij kijken? En wanneer mag een euthanasieverzoek wel en niet ingewilligd worden?
De nascholing “Euthanasie in de praktijk” voorziet artsen van inzicht en praktijkkennis om zelf euthanasievragen aan te nemen, te beoordelen en waar relevant uit te voeren. Ieder beslismoment in het euthanasietraject wordt uitvoerig besproken.

De Levenseindekliniek heeft de nascholing 'Euthanasie in de praktijk"ontwikkeld als zijnde basiscursus voor de kennisoverdracht van euthanasie. De module richt zich op artsen die nog geen of onvoldoende ervaring hebben met euthanasie.

Leerdoelen zijn:

In algemene zin: (huis)artsen voldoende inzicht en kennis aan te bieden om een euthanasieverzoek te kunnen beoordelen en zo nodig te kunnen uitvoeren.

•       Kennis van euthanasie in het algemeen

•       Aanpak van een euthanasieverzoek

•       Gespreks- en onderzoeks vaardigheden, tijdig bespreken van het levenseinde

•       Kennis van de Nederlandse wetgeving euthanasie

•       Praktische kennis van euthanasie en hulp bij zelfdoding

 

(Meerdaagse) Nascholing
100
De nascholing wordt aangeboden met financiële ondersteuning van de Stichting Levenseindekliniek. De Dtichting Levenseindekliniek kent geen winstoogmerk.
Tijd15:30 - 20:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd15:30 - 20:00
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)

Tijd15:30 - 20:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd15:30 - 20:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Stichting bedoeld voor mensen met een weloverwogen en vrijwillige doodswens die hun verzoek niet gehonoreerd zien door eigen huisarts of specialist

Eisenhowerlaan 104
2517 KL
Den Haag
Postbus 13480
2501 EL
Den Haag
070-3524141
Selecteer een bestand aub.