Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Werkbegeleiding: training leren op de werkvloer (ID nummer: 370900)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCt- Nascholing op het gebied van supervisievaardigheden en/of didaktiek1215-11-2019 t/m 14-11-2020

De werkbegeleider vervult een essentiële rol in het leerproces van de opleideling. Hij maakt de opleideling dag in dag uit mee, gedurende een langere periode. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de opleideling, hij geeft richting aan diens ontwikkeling tot professional. De werkbegeleider is verantwoordelijk voor dat de opleideling behandelingen en diagnostiek op adequate en verantwoorde wijze uitvoert. 

Tot eind vorige eeuw werd in opleidingen alleen gesproken over supervisie. Deze kon door iedereen die een aantal jaren in het vak zat, en erkend werd door een specialistische vereniging gegeven worden. Daarbij was er geen eenduidige definitie van supervisie. Inmiddels is de inhoud en praktijk van supervisie in de BIG-opleidingen en ook in de opleidingsroutes van de specialistische verenigingen meer geprofessionaliseerd. Er zijn supervisorencursussen, er zijn goed omschreven opleidings- en herregistratie- eisen voor supervisoren, en er zijn diverse supervisorenregisters.

Ook is - en dat is alleen in Nederland het geval - bij het ontwikkelen van de BIG- registraties een nieuwe functie in het leven geroepen: die van de werkbegeleider. Met het instellen van deze nieuwe functie zijn de beroepsmatige en juridische verantwoordelijkheden van zowel de werkbegeleider als de opleideling beter omschreven.  De werkbegeleider zit in hetzelfde team als de opleideling, leert hem de kneepjes van het vak op de werkvloer en is tuchtrechtelijk verantwoordelijk. De supervisor is ‘wat meer op afstand gezet’ van de opleideling: hij begeleidt de opleideling met als doel een adequate persoonlijk-professionele ontwikkeling tot vakgenoot.

Opzet en inhoud van de cursus

In de cursus zal in beeld gebracht worden hoe de werkbegeleider bij kan dragen aan het stapsgewijs begeleiden van de opleideling in het vak. Hoe leert de opleideling en op welke wijze kan de werkbegeleider dit leerproces bevorderen? Welke stappen en werkvormen zijn mogelijk en nodig?

Op de eerste dag wordt met name de theorie ingeleid en worden vaardigheden geoefend.

Tijdens de tweede lesdag wordt er verdiept en geoefend met ingebrachte casuïstiek over stagnaties en problemen in werkbegeleiding, en het op gang brengen van gestagneerde leerprocessen.

De cursus wordt gegeven aan een groep van opleiders bij Eleos, en zij bestaat uit twee dagen met een tussenliggende periode van 10 weken. Het is de bedoeling dat de deelnemers in deze periode oefenen met de aangereikte modellen en methoden en dat zij elkaar onderling consulteren en wederzijds feedback geven. Hierdoor kan het team van werkbegeleiders/opleiders zichzelf versterken. Tevens is het de bedoeling dat de cursisten een casusbeschrijving maken,

 

Onderwerpen op het gebied van supervisievaardigheden en/of didactiek
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Cursus
 Verbredend
 Verdiepend
12
16
ja
12
toetsing en evaluatie
Cedeo
CRKBO
Werkbegeleiders van Eleos, eventueel aangevuld met mentoren. Werkbegeleiders van verschillende disciplines zijn welkom, maar er dienen voldoende medewerkers deel te nemen uit de P-opleiding,
Bestand 
Template I1959.docx37 KB
Hoofdniveau
SV nascholing didaktiek
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.