Opleidingen details Stichting Scholing Randstad West

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Subacromiale schouderpijn: De huidige evidentie in praktijk gebracht (ID nummer: 370893)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(Na)scholing Fysiotherapie7 

Veel mensen bezoeken de fysiotherapeut vanwege klachten over schouderpijn. Schouderpijn hindert mensen in hun dagelijkse activiteiten, tijdens hun nachtrust en belemmert het uitvoeren van hobby’s. In de literatuur wordt onderscheid gemaakt in verschillende vormen van schouderpijn. Zo wordt er gesproken over: 1) de frozen shoulder, 2) de (posttraumatische) instabiele schouder en 3) rotator-cuff gerelateerde schouderklachten.lhoewel dit nog vrij grofmazige categorieën zijn wordt verondersteld dat er onderscheidende pathofysiologische processen spelen bij deze verschillende vormen van schouderproblematiek die allen een specifieke fysiotherapeutische insteek vereisen.

Inhoud

In deze cursus wordt ingezoomd op ‘rotator-cuff gerelateerde’ klachten en staat de typische patiënt met schouderpijn uit de alledaagse beroepspraktijk centraal. De afgelopen jaren is er veel relevant onderzoek verschenen dat zowel voor de prognostiek van deze klachten als de fysiotherapeutische diagnostische (on)mogelijkheden als de therapeutische interventies van belang is. Tijdens de cursus worden deze resultaten uit wetenschappelijk onderzoek besproken in het licht van de alledaagse praktijk. Het aanbieden van concrete handvatten voor de praktijk is een belangrijk onderdeel van de cursus.

Doelstelling

Update van de laatste wetenschappelijke evidentie met betrekking tot het klinisch onderzoek en revalidatie van rotatorcuff gerelateerde schouderklachten.

Vakinhoudelijke Scholing (cursus of opleiding)
Hoofdniveau
Musculo Skeletaal bovenste extremiteiten
Tijd13:30 - 21:30
LocatieMaassluis (NL) (Toon kaart)

Scholing Randstad West organiseert (na)scholing op het gebied van de fysiotherapie en de daaraan gerelateerde (para)medische zorg voor verschillende doelgroepen.

Uiverlaan 20
3145 XN
Maassluis
0031103060159
Selecteer een bestand aub.