Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Hoogbegaafde volwassenen in de GGZ (ID nummer: 370841)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
ELP herregistratie134-11-2019 t/m 3-11-2022

Onderzoek naar hoogbegaafdheid bij kinderen heeft de afgelopen 30 jaar veel kennis opgeleverd over de wijze waarop hoogbegaafde kinderen functioneren. Als gevolg daarvan staan scholen en ouders tegenwoordig veel middelen ter beschikking om de talenten van hoogbegaafde kinderen te stimuleren en deze kinderen te begeleiden tot zelfbewuste, zelfsturende volwassenen.

De hoogbegaafde kinderen van vroeger hebben deze specifieke begeleiding niet gekend en mede daardoor zijn zij niet allemaal tot evenwichtige personen opgegroeid. 

Hoewel onderzoek naar hoogbegaafdheid bij volwassenen nog in de kinderschoenen staat, is al wel duidelijk dat het ook bij deze groep niet alleen om een opvallend hoge intelligentie gaat, maar eveneens om een andere wijze van denken, voelen, gedrag, behoeften en intenties. Hoogbegaafde volwassenen kenmerken zich als groep ondermeer door opvallende gedrevenheid, sensitiviteit en creativiteit. Ondanks het feit dat hoogbegaafde volwassenen slechts een klein deel uitmaken van de Nederlandse bevolking, komen zij vanuit dit ‘anders-zijn’ relatief vaak in aanraking met de ggz, met name wanneer zij zelf niet weten dat zij hoogbegaafd zijn. Op de nietsvermoedende hulpverlener maken zij dan al snel de indruk te lijden aan gangbare vormen van psychopathologie, zoals ASS, depressie, manie, ADHD of een persoonlijkheidsstoornis.
De specifieke problemen die in een volwassen leven met hoogbegaafdheid gepaard kunnen gaan zijn echter geen afwijking, ook al kunnen ze op hun beurt wel tot psychopathologie leiden.

Deze cursus richt zich op het onderscheiden van ‘normale’ kenmerken van hoogbegaafdheid van de ‘pathologische’ varianten op normaal gedrag met als doel hulpverleners sensitiever te maken voor de specifieke kenmerken van hoogbegaafdheid en hoogbegaafde cliënten te behoeden voor inadequate hulpverlening.
 

Wat leer je?

Je ontwikkelt sensitiviteit in het tijdig herkennen van tekenen van hoogbegaafdheid bij volwassenen en hun kenmerkende problematiek. Je krijgt handvatten aangereikt ten aanzien van gespreksvoering, indicatiestelling en doorverwijzing om doeltreffend met deze specifieke doelgroep om te gaan

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)KNMG-GAIA
Register Maatschappelijk werkRegisterplein
Register Psychodiagnostisch WerkendenRegisterplein
RegisterpleinRegisterplein
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
13
20
ja
575
12
12
120
Geen toetsing, wel evaluatie
NVT
Hoofdniveau
Volwassenen
Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.