Opleidingen details Karakter Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

COTAPP 1-daagse workshop basisrapportage (ID nummer: 370839)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie626-9-2019 t/m 25-3-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek326-9-2019 t/m 25-3-2021

De COTAPP is een geavanceerde computertaak die op speelse wijze en in korte tijd (30-35 minuten) een cognitief profiel biedt dat inzicht geeft in de informatie-verwerking, de aandacht en de executieve functies van een kind. Onder cognitieve functies worden processen verstaan die betrokken zijn bij het opnemen en het verwerken van informatie, zoals snelheid van werken, informatie onthouden, volgehouden aandacht, gedrag aanpassen aan de omstandigheden en impulsbe- heersing. Deze cognitieve functies maken normaliter enorme ontwikkelingen door op de basisschoolleeftijd, mede door de interactie met de omgeving en het leren op school.

Het in kaart brengen van deze functies is relevant in de volgende gevallen:

  1. Als er een vermoeden is van ‘onderpresteren’ op school. Als de schoolresultaten (het leerrendement) minder zijn dan verwacht mag worden op basis van de intelligentie, met als mogelijke verklaring zwakke cognitieve functies.
  2. Als er een vermoeden is van een ontwikkelings- stoornis. Zwakke cognitieve functies gaan vaak samen met of zijn voorlopers van ontwikkelings- stoornissen (onder andere ADHD en autisme), maar komen ook veel voor bij neurologische beelden en andere somatische stoornissen (epilepsie, hydro- cefalus, hersenletsel, prematuriteit). Het kan nuttig zijn om te weten welke functies minder en welke functies goed ontwikkeld zijn: als ondersteuning in de diagnostiek van ontwikkelingsproblematiek, als leidraad voor een gerichte aanpak op school of voor een behandelindicatie. Echter, aangezien de aanwezigheid van cognitieve functieproblemen niet noodzakelijk is voor het classificeren van een ont- wikkelingsstoornis, zoals bijvoorbeeld ADHD, kan de COTAPP niet als enig instrument worden gebruikt in de diagnostiek. Evenzo betekent de afwezigheid van cognitieve functieproblemen gemeten middels de COTAPP ook niet dat er géén sprake is van een ontwikkelingsstoornis.
  3. Als het ontwikkelingsverloop van of het behandeleffect op cognitieve functies in kaart moet worden gebracht. Het aanbevolen minimale test- hertestinterval is 6 maanden, zodat de cognitieve functies de kans krijgen zich verder te ontwikkelen en een eventueel oefeneffect van de COTAPP wordt geminimaliseerd.
  4. Als er sprake is van wetenschappelijk onderzoek: de COTAPP is een tijdsefficiënte taak met een representatieve normgroep, waarbij de deelnemer desgewenst direct resultaten mee naar huis krijgt.

Leerdoel
Deze 1 daagse workshop geeft inzicht in de theoretische achtergrond en biedt concrete handvatten voor afname, interpretatie van de Basisrapportage en verslaglegging.

uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verbredend
8
30
ja
295
6
toetsing en evaluatie
nvt
Bestand 
Brochure COTAPP.pdf289 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:30
LocatieDe Bilt (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenKlassikaal gegeven

Tijd9:30 - 16:30
LocatieEde (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
Locatie
OpmerkingenOnline training ipv klassikaal

Tijd9:30 - 16:30
LocatieEde (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:15 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Karakter is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie en bestaat uit 7 centra verspreid over Gelderland en Overijssel. Binnen Karakter vindt diagnostiek en behandeling plaats van kinderen en jongeren met psych. problematiek. zowel klinisch als poliklinisch. Binnen Karakter wordt veel belang gehecht aan deskundigheidsbevordering van medewerkers. Een deel van de opleidingen wordt intern verzorgd.

Horalaan 5
6717 LX
Ede
Postbus 68
6710 BB
Ede
0318 - 676611
Selecteer een bestand aub.