Opleidingen details Federatie Medisch Specialisten

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Symposium Zorgevaluatie (ID nummer: 370780)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 248-11-2019 t/m 7-11-2020

Zorgevaluatie onderzoek helpt de zorg steeds verder te verbeteren. Met zorgevaluatie wordt bestaande zorg geëvalueerd en antwoord gegeven op de vraag welke zorg onder de gegeven omstandigheden het meest effectief is. Zorgevaluatie levert gezondheidswinst op voor

de patiënt. Daarnaast onderbouwt het richtlijnen en instrumenten voor gezamenlijke besluitvorming (‘shared decision making’). Zorgevaluatie is daarom een essentieel onderdeel van het medisch-specialistisch kwaliteitsbeleid.

Zorgevaluatie is volop in ontwikkeling. Deze zomer is het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik van start gegaan, met als doel om zorgevaluatie structureel onderdeel te maken van de zorg. Vele partijen beïnvloeden dat proces en de belangen zijn groot. Belangrijk dus dat medisch specialisten hun belangrijkste onderzoeksvragen in kaart brengen, want zij weten samen met de patiënt wat er nodig is om de zorg te verbeteren. De wetenschappelijke verenigingen hebben daarom nu al 200 kennishiaten geprioriteerd.

Tijdens het symposium gaan we in gesprek over de relevante vragen rond zorgevaluatie. Hoe werken we internationaal samen en wie houdt in de gaten wat er in het buitenland gebeurt? Hoe geef je ruimte aan de vele andere betrokken partijen, zoals patiëntenverenigingen? Daarnaast moeten de barrières waar onderzoekers tegenaan lopen, worden beslecht. Het kan toch niet zo zijn dat het meer dan een jaar duurt voordat een studie gaat lopen? Wat kunnen we gezamenlijk doen om dat probleem op te lossen?

Het symposium is relevant voor medisch specialisten, onderzoekers, wetenschappelijke verenigingen, patiëntenverenigingen, beleidsmedewerkers, zorgverzekeraars, en andere partijen die betrokken zijn bij het onderwerp zorgevaluatie. Het symposium is zowel interessant voor specialisten en onderzoekers die bezig zijn met een subsidieaanvraag, die net gestart zijn met onderzoek, als ook voor diegenen die bijna klaar zijn.

Leerdoelen:

  • Inzicht in verschillende rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen bij de uitvoering van zorgevaluatiestudies, zoals patiënten, medisch specialisten, wetenschappelijke verenigingen, zorgverzekeraars en raden van bestuur van ziekenhuizen. Hierbij gaat het ook om bewustwording en inzicht van eigen gedrag in de dagelijkse praktijk.
  • Inzicht in goede voorbeelden uit de praktijk ten aanzien van het uitvoeren van een zorgevaluatiestudie, waarbij er mogelijkheden en valkuilen worden aangegeven die je als arts-onderzoeker zelf kan toepassen of voorkomen. Dit geldt voor zowel tijdens de opzet van de studie, de patiënteninclusie tijdens de studie als na afronding van de studie (implementatie).
  • Kennis vergaren over de monitoring van zorgevaluatiestudies, bijvoorbeeld via data van zorgverzekeraars of via kwaliteitsregistraties van wetenschappelijke verenigingen.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Algemene Klinische Fysica (AKF)Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica/OKF
Audiologie (AUD)Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica/OKF
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)KNMG-GAIA
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8
(Mini)symposium
0
Tijd13:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De Federatie Medisch Specialisten heeft een initiërende, coördinerende en stimulerende rol in het kwaliteitsbeleid van de medisch specialisten. In overleg met de wetenschappelijke verenigingen wordt aan het kwaliteitsbeleid inhoud gegeven. De Federatie is dé organisatie van en voor alle medisch specialisten (in opleiding) in Nederland. Zij stelt de bevordering van kwaliteit en ondernemingszin voorop en behartigt de belangen van medisch specialisten zodat:

  • medisch specialisten hun taken (patiëntenzorg, opleiding en onderzoek) goed kunnen vervullen
    patiënten tijdig kwalitatief hoogstaande zorg ontvangen
    ziekenhuizen als professionele dienstverlenende organisaties werken
    de rol van medisch specialisten in de gezondheidszorg en de samenleving wordt (h)erkend en de medisch specialisten dienovereenkomstig worden gehonoreerd.
Mercatorlaan 1200
3528BL
Utrecht
Postbus 20057
3502 LB
Utrecht
088-505 34 34
Selecteer een bestand aub.