Opleidingen details IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Plenaire bijeenkomst MCN Schildkliercarcinoom Noordoost-Nederland (ID nummer: 370770)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 226-11-2019 t/m 5-11-2020

Het bestuur van het MCN Schildkliercarcinoom organiseert op woensdagavond 6 november 2019 de plenaire bijeenkomst ‘MCN Schildkliercarcinoom Noordoost-Nederland’.  

Deze bijeenkomst is een jaarlijks terugkerend ontmoetingspunt voor professionals die betrokken zijn bij de zorg voor schildklierpatiënten uit Noordoost-Nederland.  

Op 6 november 2019 worden de volgende onderwerpen besproken: voorstellen nieuw bestuur, gebruik TI-RADS classificatie binnen het MCN, Zorgtraject anaplastisch schildkliercarcinoom, Postoperatieve hypocalcaemie: hoe gaan we ermee om? 

Daarnaast staat casuïstiek op het programma waar de deelnemers praktische informatie krijgt over o.a. Riedel en Sclerosering cyste. 

Doelen zijn: uitwisseling van ervaringen, kennisverhoging en het bevorderen van de samenwerking tussen ziekenhuizen en zorgprofessionals binnen de regio Noordoost-Nederland voor schildklierkanker.

 

(Mini)symposium
 
0
Tijd18:00 - 21:00
LocatieHoogeveen (NL) (Toon kaart)

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is sinds januari 2011 een nieuwe organisatie waarin zeven regionale integrale kankercentra (IKC's) zijn gebundeld. Sinds januari 2104 is de laatste hierbij aangesloten. IKNL is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg. De inzet is om de impact van kanker te reduceren en de oncologische en palliatieve zorg continu te verbeteren. Iedere patiënt heeft recht op optimale oncologische en palliatieve zorg. Het samenwerken met zorgprofessionals en met de kennis, inzichten uit de data van de NKR bieden we handvatten om de zorg te verbeteren. Daarnaast ontwikkelt en implementeert IKNL beslissingsondersteunende toepassingen zoals predictiemodellen. Ook Oncoguide, waarin richtlijnen worden verrijkt met actuele data uit nationale en internationale databases en vertaald naar beslisbomen. De medisch specialist én de patiënt krijgen daardoor ter ondersteuning van hun besluitvormingsproces op de patiënt toegespitste informatie over de best passende behandeling volgens de laatste inzichten. Daarnaast draagt IKNL nationaal en internationaal bij aan de beleidsvorming op het gebied van oncologische en palliatieve zorg. 
IKNL richt zich primair op de (para) medische zorgprofessionals, onderzoekers en besturen van zorginstellingen en op zorgverzekeraars, wetenschappelijke verenigingen en koepelorganisaties in de zorg.

IKNL locatie Utrecht Vergadercentrum Godebaldkwartier 419 (kantoor Janssoenborch, 8e verdieping) Utrecht
3511 DT
Utrecht
IKNL Utrecht Postbus 19079
3501 DB
Utrecht
088 234 6000
Selecteer een bestand aub.