Opleidingen details BOPadvies
ACT training voor groepen (ID nummer: 370729)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor gehele scholing
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
A&O - kennis22-10-2019 t/m 1-10-2022
A&O - vaardigheden42-10-2019 t/m 1-10-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

ACT (acceptance and commitment therapie)  is één van de nieuwe, veelbelovende derde generatie gedragstherapieën, die mensen helpt om met meer veerkracht in het leven te staan. Act is geworteld in de wetenschapsfilosofische stroming van het contextualisme die stelt dat gedrag alleen begrepen kan worden vanuit de huidige en historische context waarin het plaatsvindt. Met name daarom is ACT ook geschikt binnen de Arbeids- en organisatiepsychologie. Omdat ACT een gedragstherapie is, is het belangrijk dat deelnemers oefenen met het nieuwe gedrag in de eigen context.  De context van de werkzaamheden maar ook het open staan voor leren en opleiden, is zeer geschikt om met het nieuwe gedrag te oefenen. Veel problemen komen voort uit problematiek binnen arbeid en organisatie, en het aantal mensen die problemen heeft binnen het arbeidsproces (of de balans tussen werk en privé) lijkt alleen nog maar toe te nemen. ACT kan ingezet worden als tool voor een individuele cliënt, maar lijkt ook veelbelovend als instrument binnen groepstrainingen. Daarnaast zijn er sowieso bewezen factoren die het aanleren van nieuw gedrag, wanneer dat wordt gedeeld en geoefend in groepsverband.

Voor groepsbehandeling gelden een aantal  algemene factoren die bijdragen aan het resultaat van behandeling, zoals herkenning, hoop, cohesie en sociaal leren. Van de behandelfactoren voor groepen en groepsprocessen is cohesie het meest onderzocht (o.a. Burlingame e.a. 2011 (in Bekker (2016)). Cohesie wordt gezien als de motor achter verschillende behandelfactoren. Naast het inhoudelijk aspect van de ACT, staan werkzame elementen van de groepsdynamica centraal in deze training. Denk dan aan cohesie, groepsontwikkeling en sociaal leren. De praktijkrichtlijnen voor groepsdynamica van de NVGP worden als richtlijn genomen.

De ACT training voor groepen  is heel goed bruikbaar binnen teamcoaching, interne opleidingen en organisatieontwikkeling waarbij de interactie tussen medewerkers centraal staat. Tevens is het een mooie aanvulling op de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers aan de training en daaruit volgende vertaalslag naar de te trainen/begeleiden medewerkers. ACT is geen kunstje, maar een aanpak die mensen echt meer veerkracht geeft. Naast het leren inzetten van specifieke groepsopdrachten vanuit ACT, worden enkele basiselementen vanuit groepsdynamica besproken en toegepast.

De training:

De training kenmerkt zich door kennisoverdracht en persoonlijke begeleiding. Er wordt gewerkt met materiaal dat door deelnemers wordt ingebracht. De trainer relateert dit aan de kennisbronnen, legt uit en demonstreert. De  deelnemers ondergaan zelf ook oefeningen vanuit ACT, onder begeleiding van de trainer maar oefenen ook zelf met het inzetten van elementen uit ACT met de groep en elkaar. Hierdoor ervaren de deelnemers zelf de oefeningen en zien zij welke effecten de oefeningen hebben op henzelf en de medecursisten. De groepsdynamiek wordt meegenomen in de oefeningen en toegelicht aan de hand van sociaal psychologische theorieën.  

De training kan ook worden gevolgd na de basis ACT basistraining. De focus ligt namelijk op de oefening uit ACT die speciaal geschikt zijn voor groepen, Wanneer de basis ACT training is gevolgd zal er herkenning zijn van de begrippen. Nieuw is de focus op groepsdynamica en het effect van de groepsdynamiek bij de groepsoefeningen. De cursus kan ook worden gevolgd zonder de ACT basistraining hebben gevolgd.

De training bestaat uit het bestuderen van literatuur (ongeveer 3 uur)

2 bijeenkomsten van 3 uur

De training wordt i.p. in 1 dag gegeven maar kan mogelijk ook in 2 dagdelen a 3 uur worden gegeven (bijv. in de avonduren).

Opbouw 

Dagdeel 1 – Kennismaken met ACT, informatie over creatieve hulpeloosheid en bereidheid en hoe deze groepsbreed in te zetten. De ACT-zuil Defusie wordt uitgelegd en in groepsverband geoefend. Er wordt ingezoomd op de werkzaamheid van cohesie in het groepsproces. Het dagdeel wordt afgesloten met de rol van mindfulness binnen ACT. Vanuit de groepsdynamica staan we stil bij de controle die trainer en groepsleden hebben op het groepsproces, zoomen we in op weerstand en focussen op de controlefase in de groepsontwikkeling


Dagdeel 2 – Het zelf als zuil binnen ACT wordt besproken. Welke oefeningen kunnen groepsbreed worden ingezet ten dienste van het zelf. De vertaalslag wordt gemaakt met hoe goed de deelnemer voor zichzelf zorgt en dit uitstraalt op zijn cliënten. Zijn er thema’s binnen de groepsdynamica die meer aandacht behoeven bijvoorbeeld rollen in de groep. Denk daarnaast bijvoorbeeld aan invloed uitoefenen en het optreden van subgroepen. Het zoeken en vinden van waarden zijn onmisbaar binnen ACT. Deelnemers gaan op zoek naar eigen waarden en oefenen met tools die helpen om cliënten de waarden te laten vinden. Zijn er ook groepswaarden die in het werk samen worden gedeeld en beleefd?    In het groepsproces focussen we op wat er leeft in de groep als het gaat om waarden in de trainingsgroep. Mogelijk zijn de groepsleden meer verbonden met elkaar en is de affectiefase ingetreden? Hoe nemen we afscheid van elkaar. Hoe kun je je cliënten daar op voorbereiden? Hoe blijft ACT in je leven, en hoe kun je zorgen dat de deelnemers niet weer in oude patronen terecht komen?

Doelen

Aan het eind van deze training:

 

-        kunnen de deelnemers een korte uitleg van de zes zuilen van ACT geven

-        kunnen de deelnemers minimaal 2 oefeningen uitvoeren die aansluit bij elk van de zes zuilen van ACT

-        kunnen de deelnemers eigen ervaringen bespreken met een mededeelnemer waarin zichtbaar wordt hoe zij

         de ACT oefeningen zelf hebben ervaren

-        kunnen de deelnemers elementen uit de groepsdynamica analyseren zoals groepsontwikkeling, groepscohesie           en rollen

 

De training is met name geschikt voor  voor arbeid & organisatiepsychologen, psychologen arbeid & gezondheid en psychologen uit andere werkvelden die professionals (of lerende professionals) opleiden en/of begeleiden in hun professionele, persoonlijke groei en/of samenwerkingsproblematiek. Ook is de ACT benaderingswijze geschikt bij (dreigende) uitval op het werk of binnen re-integratieprocessen. Ervaring met groepen is geen vereiste.

 

 

 

academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verbredend
 Verdiepend
4
16
ja
245
6
Geen toetsing, wel evaluatie
De bijeenkomst is bedoeld voor arbeid & organisatiepsychologen, psychologen arbeid & gezondheid en psychologen uit andere werkvelden die professionals (of lerende professionals) opleiden en/of begeleiden in hun professionele of persoonlijke groei.
Bestand  
ACT training NIP.pdf7-8-2019 11:28374 KB
Tijd9:30 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingeninclusief lunchpauze met eenvoudige lunch. Online mee doen in overleg

Tijd9:30 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingeninclusief lunchpauze met eenvoudige lunch. Online mee doen in overleg

Tijd9:30 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingeninclusief lunchpauze met eenvoudige lunch. Online mee doen in overleg

Tijd9:30 - 16:00
Locatie Badhoevedorp (NL) (Toon kaart)
Opmerkingeninclusief lunchpauze met eenvoudige lunch. Online mee doen in overleg

Tijd9:30 - 16:00
LocatieBadhoevedorp (NL) (Toon kaart)
Opmerkingeninclusief lunchpauze met eenvoudige lunch. Online mee doen in overleg

Tijd9:30 - 16:00
LocatieBadhoevedorp (NL) (Toon kaart)
Opmerkingeninclusief lunchpauze met eenvoudige lunch. Online mee doen in overleg

Tijd9:30 - 16:00
LocatieBadhoevedorp (NL) (Toon kaart)
Opmerkingeninclusief lunchpauze met eenvoudige lunch. Online mee doen in overleg

Tijd9:30 - 16:00
LocatieBadhoevedorp (NL) (Toon kaart)
Opmerkingeninclusief lunchpauze met eenvoudige lunch

Tijd9:30 - 16:00
LocatieBadhoevedorp (NL) (Toon kaart)
Opmerkingeninclusief lunchpauze met eenvoudige lunch

Tijd18:30 - 21:30
LocatieBadhoevedorp (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: de 2 dagdelen worden aangeboden op 8 en 22 april in de avond met de mogelijkheid tot een eenvoudige maaltijd vooraf

Tijd9:30 - 16:00
LocatieBadhoevedorp (NL) (Toon kaart)
Opmerkingeninclusief lunchpauze met eenvoudige lunch

Tijd9:30 - 16:00
LocatieBadhoevedorp (NL) (Toon kaart)
Opmerkingeninclusief lunchpauze met eenvoudige lunch

Tijd18:30 - 21:30
LocatieBadhoevedorp (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: de 2 dagdelen worden gegeven op 12 februari en 4 maart in de avond met mogelijkheid tot een eenvoudige maaltijd vooraf

Tijd9:30 - 16:00
LocatieBadhoevedorp (NL) (Toon kaart)
Opmerkingeninclusief lunchpauze met eenvoudige lunch

Tijd9:30 - 16:00
LocatieBadhoevedorp (NL) (Toon kaart)
Opmerkingeninclusief lunchpauze met eenvoudige lunch

Tijd9:30 - 16:00
LocatieBadhoevedorp (NL) (Toon kaart)
Opmerkingengoed bereikbaar met OV en voldoende parkeergelegenheid; inclusief lunchpauze met eenvoudige lunch

Monique Bekker (1963) is eigenaar van BOPadvies en sociaal psycholoog en arbeid & organisatie-psycholoog. Daarnaast is zij docent/opleider, assessor, (onderwijs)trainer, (docent)begeleider en ACT Therapeut/Trainer. Zij begeleidt mensen die vastlopen in werk of prive omstandigheden, en helpt hen om ‘lichter’ in het hier en nu te staan. Dit doet zij vanuit de visie dat je problemen in het leven niet kunt ontlopen, maar er wel anders mee om kunt gaan. Niet door altijd positief te denken, maar jezelf juist ruimte geven om ook nare gevoelens te ervaren. Hierbij hoort ook een meer zachtaardige relatie met jezelf creëren en vanuit daar je eigen keuzes maken. Je waarden (en niet je angsten) zijn hierin je kompas.
Daarnaast levert Monique vanuit haar professie een bijdrage aan trajecten binnen het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs, met name binnen opleidingen in de zorg en welzijnsector. Haar werkwijze en stijl is vanuit betrokkenheid bij docenten/opleiders en liefde voor het onderwijs en de zorg.
Zij heeft haar expertise opgebouwd door jarenlang te werken als docent(opleider), trainer en coach binnen het MBO, het HBO en het WO. Haar betrokkenheid bij de gezondheidszorg komt voort uit de tijd dat zij als verpleegkundige werkzaam was. Met veel plezier én kunde verricht zij haar werkzaamheden altijd op de snijvlakken van (leuker) lesgeven, coachen en groepsdynamica. Daarnaast is zij auteur van o.a. ‘Groepsdynamica: werken in en met groepen (2016)’. Sinds 2016 werkt zij als trajectbegeleider en beoordelaar van VELON registratietrajecten, en als adviseur bij BRLO. Sinds 2010 werkt zij als zelfstandige vanuit haar bedrijf BOP Advies (voorheen BOC-onderwijsadvies). Meer informatie leest u in haar CV.(cv Monique Bekker maart 2019)
Zij is opgenomen in het register van Arbeid- en Organisatiepsycholoog van het NIP. Daarnaast is zij Velon geregistreerd.

Toevluchtstraat 31
1171 GG
Badhoevedorp
0624582897