Opleidingen details Springer Media, Events Gezondheidszorg

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Congres: Externaliserende gedragsproblemen bij kinderen en jongeren (ID nummer: 370697)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
ELP herregistratie66-12-2019 t/m 5-6-2021

De grote prestatiedruk. De sterk individualistische samenleving. De overdaad aan mogelijkheden. En de steeds beperktere frustratietolerantie: bij steeds meer kinderen en jongeren leiden deze tendensen tot externaliserend probleemgedrag. Denk aan overdreven stoer doen, ongewenste opmerkingen maken, spullen van anderen afpakken of kapot maken, vechten, opstandig of luidruchtig gedrag.

Vroege signalen
Om dit gedrag effectief aan te pakken, zijn specifieke kennis en vaardigheden een vereiste. Tijdens het congres Externaliserende gedragsproblemen bij jongeren en kinderen leert u dit gedrag vroegtijdig signaleren, ontdekt u wat de gevolgen ervan zijn voor het kind en de omgeving en krijgt u praktische strategieën in handen over hoe u hier als professional mee om kunt gaan.

Bruikbare interventies
Aan de hand van diverse soorten externaliserend gedrag, zoals agressie, antisociaal gedrag en oppositioneel-opstandig gedrag, maken sprekers een vertaalslag naar de praktijk. U krijgt bruikbare interventies hoe u de externaliserende gedragsproblemen effectief kunt behandelen en wat u nog meer kunt doen om het kind of de jongere en zijn omgeving te helpen.

Brede doelgroep
De praktijkgerichte aanpak maakt dit congres geschikt voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, kinderpsychiaters en orthopedagogen, en ook voor jeugdbeschermers, (gezins-)voogden, pleegzorgmedewerkers, leerkrachten en andere professionals die in hun werk te maken hebben met kinderen met externaliserende problematiek.

Na dit congres weet u:

  • De invalshoeken voor het bepalen van de mate van ernst
  • Het beloop tot in de volwassenheid
  • Het verschil in effectiviteit van interventies in preventieve en behandelcontext
  • De kern van diagnostiek bij ernstige gedragsproblemen op basis van de Richtlijn
  • Belangrijke beslisvragen in de diagnostiek bij ernstige gedragsproblemen
  • De vormgeving van onderzoeks- en keuzeproces samen met ouders
  • Kent u de vijf basis principes van de methode Geweldloos verzet
  • Doel van de methode is het vergroten van de (ouderlijke) aanwezigheid en het inperken van het gevoel van machteloosheid in complexe opvoedsituatie.
  • Hou u door middel van theoretische overdracht, beeldmateriaal en rollenspelen  de basisvaardigheden en kennis van de methode over brengt
  • De methode geweldloos verzet is een methode voor ouders/opvoeders/professionals in het omgaan met onacceptabel gedrag.

 

academici en HBO-ers
Congres
 Verbredend
 Verdiepend
50
150
ja
Regulier tarief 399,- **Abonnee tarief 359,- 1e 50 deelnemers 299,-. *Tarieven zijn btw vrij ** Abonnee op: GZ-Psychologie, Kind & Adolescent Praktijk, Kind & Adolescent, Neuropraxis of TPO De Praktijk
6
6
0
Geen toetsing, wel evaluatie
Het congres is bedoeld voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, kinderpsychiaters, orthopedagogen. Daarnaast kan het interessant zijn voor zijn jeugdbeschermers, (gezins-)voogden, pleegzorgmedewerkers, leerkrachten en andere professionals die in hun werk te maken hebben met kinderen met externaliserende problematiek.
Hoofdniveau
Jeugd
Tijd09:30 - 16:45
LocatieDriebergen-Rijsenburg (NL) (Toon kaart)

Springer Media is een dynamisch mediabedrijf dat zich richt op de gezondheidszorg en een lange historie kent als medische uitgeverij.

Met het sterke merk Bohn Stafleu van Loghum (BSL) bieden wij betrouwbare Nederlandstalige vakinformatie, educatieve uitgaven en diensten voor opleiding, beroepsuitoefening en praktijkvoering voor studenten, professionals en bestuurders in de gezondheidszorg.

Walmolen 1
3994 DL
Houten
Postbus 246
3990 GA
Houten
nvt
Selecteer een bestand aub.