Opleidingen details Universiteit Maastricht, O&O

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem (ID nummer: 370637)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3629-10-2019 t/m 28-10-2020

Korte omschrijving

Het begeleiden van AIOS is naast de uitdaging het medisch vakgebied goed te leren, een creatieve uitdaging tussen AIOS, opleider én alle supervisoren  op de werkplek. Om zoveel mogelijk uit de opleiding te halen is het werken met een individueel opleidingsplan essentieel. Juist door dit naast het lokale/regionale opleidingsplan goed te benutten, kan de AIOS het verschil maken.

Aan feedback op medisch handelen is iedereen nu wel gewend, maar hoe zorg je dat de andere competenties ook voldoende aan bod komen?  Hoe weet je of de AIOS wel voldoende geprikkeld en wordt uitgedaagd?. Geef je de AIOS ook wel eens feedback op de overige competenties of spreek je de AIOS wel eens aan op diens professioneel gedrag? Heb je tijdig genoeg in de gaten of een AIOS zich wel voldoende ontwikkelt;  waar, wanneer en hoe kun je bijsturen? Elke opleider krijgt te maken met aios die zich niet in de gewenste richting ontwikkelen. Hoe vertelt u dit aan de aios?  Op welke wijze kunt u aios motiveren? En hoe voorkomt u als opleider dat u bij beoordelingen een genade-zes uitdeelt? Op welke manier krijgt u de aios meer aan het stuur van zijn eigen opleiding?
Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in mogelijke interventies die u kunt inzetten om de ontwikkeling van AIOS (bij) te sturen.

Doelgroep
Opleiders / opleidersgroep

Doelen
Na de workshop heeft de deelnemer:
-kennis van het doel van een IOP,  in relatie tot lokaal/regionaal opleidingsplan;
-geoefend met het beschrijven van praktisch uitgewerkte SMART leerdoelen vanuit de verschillende CanMeds-rollen te behoeve van het IOP en weet hoe de AIOS hierin te begeleiden;
-inzicht hoe hij de AIOS beter kan opleiden en begeleiden in algemene competenties;
-kan een analyse maken van het gedrag van de AIOS, de voorafgaande situatie en de consequenties van het gedrag met behulp van de operante leertheorie:
-kan op basis van de analyse alternatief gewenst gedrag benoemen:
-kan ‘lastige’ karaktereigenschappen in het professioneel gedrag van een aios  herkennen;
-kan onderbuikgevoelens concreet benoemen;
-weet een wat minder functionerende AIOS te stimuleren activeren;
-heeft inzicht in hoe constructief verbeterpunten in het professioneel gedrag  te bespreken;
-leert een aantal gesprekstechnieken om vanuit een andere positie /gezichtspunt het gedrag van de aios bespreekbaar te maken.

In deze workshop krijg je praktische tips en handvatten om jouw individuele opleidingsplan voor je te laten werken.

Competenties van de opleider/supervisor
1.3    Past de principes van constructief feedback geven toe.
1.6    Reflecteert systematisch op eigen manier van begeleiden/opleiden.
2.3    Geeft de AIOS constructief feedback op diens taakvervulling.
2.6    Herkent leerzame momenten in de praktijk en draagt er zorg voor dat deze door de opleidingsgroep voor het opleiden van de AIOS worden benut.
3.3    Begeleidt de AIOS bij het formuleren van leerdoelen en van plannen om deze te realiseren.
3.1    Geeft de individuele aios constructief feedback op diens functioneren en voortgang in een langere periode van de opleiding.
3.2    Levert mondeling en schriftelijk op zorgvuldige wijze een relevante bijdrage aan de onderbouwing van de beoordelingen van de individuele AIOS door de opleider.
3.4     Bespreekt (mede) op basis van input van supervisoren en portfolio met de AIOS regelmatig en constructief diens functioneren en voortgang.
3.6     Herkent achterblijvende voortgang in professionele ontwikkeling van de AIOS en gebruikt de beschikbare middelen om hierin te interveniëren.

Workshop
370
Deze training kan alleen via de leerhuizen worden geboekt. Zij betalen de cursus.
Tijd09:00 - 17:00
LocatieHeerlen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieHeerlen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieHeerlen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieHeerlen (NL) (Toon kaart)

Het betreft de Universiteit Maastricht, Faculteit Health, Medicine and Life Science afdeling Geneeskunde. Binnen de vakgroep Onderwijsontwikkeling en Onderwijsresearch (O&O) bevindt zich de taakgroep Docentprofessionalisering (DocProf). Deze taakgroep ontwikkelt, coordineert en draagt zorg voor de uitvoering van workshops en trainingen voor docenten betrokken bij het onderwijs van de opleiding voor geneeskunde. De accreditatievraag richt zich in eerste instantie op twee trainingen die momenteel aangeboden worden voor docenten/ begeleiders die betrokken zijn bij het masterdeel van de opleiding en in de nabije toekomst ook voor vervolgopleidingen specialisten. Het betreft de Basistraining Clinical Teaching en de Basistraining Toetsen op de werkplek.

 

Universiteitssingel 60
6229 ER
Maastricht
Postbus 616
6200 MD
Maastricht
043-3885751
Selecteer een bestand aub.