Opleidingen details Trainingsbureau De Zwaluw

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basistraining Signs of Well being (ID nummer: 370603)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliƫntondersteuners292-10-2019 t/m 1-10-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners292-10-2019 t/m 1-10-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen292-10-2019 t/m 1-10-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen292-10-2019 t/m 1-10-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO292-10-2019 t/m 1-10-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg292-10-2019 t/m 1-10-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk292-10-2019 t/m 1-10-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen292-10-2019 t/m 1-10-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker292-10-2019 t/m 1-10-2022

Signs of Well being:
Signs of Well being is een manier van benaderen waarbij het immateriële en materiele welzijn van de klant centraal staat.

De inhoud van training is zowel bestemd voor de uitvoerend werkers als voor de medewerkers die een aansturende rol hebben in het totale proces van de hulpverlening/dienstverlening.

Omschrijving leerresultaten

  • Maatschappelijk werkers/Welzijnswerkers weten hoe oplossingsgericht in dialoog te gaan met hun klanten volgens de Signs of Well being benadering. 
  • Maatschappelijk werkers/Welzijnswerkers  weten hoe klanten te benaderen door gezamenlijk naar mogelijkheden te kijken in plaats van te problematiseren.
  • Maatschappelijk werkers/Welzijnswerkers weten hoe gericht gebruik te kunnen maken van het informeel netwerk en formeel netwerk.
  • Ophalen van "het empathisch actief luisteren"
  • Ophalen van het "meerzijdig partijdig kijken"
  • Maatschappelijkwerkers/Welzijnwerkers hebben instrumenten aangeleerd die zij kunnen gebruiken om de klant in zijn kracht te zetten en kunnen samen met de klant lange termijn oplossingen uitwerken om zorgen en problemen te verkleinen of te doen afnemen.
Nee
 Aandachtsfunctionarissen
 CliĆ«ntondersteuners
 Gezinshuisouders
 GGZ agogen
 Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg
 Maatschappelijk werk
 Sociaal Agogen
 Sociaal Juridisch dienstverleners
 Sociaal Werkers
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenAlgemeenCrisisopvang
SectorenAlgemeenMaatschappelijke Opvang
SectorenAlgemeenSchuldhulpverlening
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
SectorenJustitieelReclassering
SectorenJustitieelForensisch Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
SectorenZorgOuderenzorg
SectorenZorgRevalidatie
SectorenZorgVerpleeghuiszorg
SectorenZorgVerslavingszorg
SectorenZorgZiekenhuiszorg
Thema'sThema'sDiversiteit
Thema'sThema'sHuiselijk geweld
Thema'sThema'sInterculturaliteit
Tijd9:00 - 17:00
LocatieGieten (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatiePapenvoort (NL) (Toon kaart)

Trainingen Signs of safety, basistraining, workshops, verdiepingstraining
Heesterlaan 41
9753EE
Haren
0627104784
 
Selecteer een bestand aub.