Opleidingen details LUMC / HRM / bedrijfsopleidingen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Werkgroepen begeleiden (ID nummer: 370354)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3111-9-2019 t/m 31-8-2020

Inhoud:
De cursus is een combinatie van theorie over en oefenen met een aantal thema’s die belangrijk zijn voor het werkgroeponderwijs.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
• Wat is een ‘werkgroep’?
• Wat betekent ‘begeleiden’ bij het ‘begeleiden van een werkgroep’?
• Hoe maak ik mij de (door mijn blokcoördinator) aangeboden
werkgroepstof & format eigen? Hierbij kunnen verschillende formats worden geëxploreerd.
• Tips en tricks in leidinggeven.
• Het motiveren van studenten tot voorbereiding en actieve deelname.
• Het daarbij effectief bespreken van (zelfstudie-)opdrachten.
• Het beoordelen van en geven van feedback op activiteiten en resultaten.
• Afwisseling bieden gedurende de werkgroep.
• Onprofessioneel gedrag in de werkgroep duiden en bespreekbaar maken
 

Leerdoelen:
Aan het eind van de cursus kunnen de deelnemers:
• aangeven wat de centrale termen en begrippen zijn in het curriculum en hoe deze in het onderwijs zijn uitgewerkt
• de verschillende werkvormen binnen het werkgroeponderwijs op adequate wijze toepassen
• de functie(s) en vorm(en) van een werkgroep relateren aan de juiste wijze van begeleiden
• aangeven wat de belangrijkste aandachtspunten zijn bij de start en afronding van een werkgroep
• hun eigen rol als docent kritisch bezien en eventueel aanpassen
 

(Meerdaagse) Nascholing
0
betreft interne nascholing binnen het LUMC hiervoor worden geen individuele kosten berekend aan de medewerkers
Tijd13:00 - 16:30
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:30
Locatie Leiden (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:30
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:30
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)

Het LUMC is een centrum van medische vernieuwing, dat de patiëntenzorg wil verbeteren door wetenschappelijk onderzoek. Het leidt artsen, gespecialiseerde zorgverleners en onderzoekers op om daaraan bij te dragen. Naast algemene patiëntenzorg biedt het LUMC specialistische behandelingen die slechts in een beperkt aantal medische centra mogen worden uitgevoerd. Het LUMC onderscheidt zich met name als verwijscentrum voor complexe medische vragen waar geen pasklare antwoorden op zijn. Wetenschappers en artsen werken samen aan een beter begrip van ziekten en aan nieuwe behandelmethoden.

Albinusdreef 2
2300RC
Leiden
Postbus 9600
2300RC
Leiden
071-5265690
Selecteer een bestand aub.