Opleidingen details ITON

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Kinderneuropsychologie (ID nummer: 370327)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 2284-10-2019 t/m 3-10-2020

Deze cursus belicht de normale ontwikkeling van hersenen en gedrag als basis voor het begrijpen van afwijkingen. De neuropsychologische gevolgen van verworven hersenbeschadiging en van ontwikkelingsstoornissen komen aan de orde, zoals autisme, dyspraxie, DCD, NLD, ADHD en dyslexie. De grote diversiteit van stoornissen en problemen, en van aanpak en interventies zal benadrukt worden. Ook wordt aandacht besteed aan de uiteenlopende en vaak niet-onderkende vormen van epilepsie bij kinderen.

Leerdoelen:

De deelnemers kennen na de cursus:

- de belangrijkste stadia en processen die plaatsvinden tijdens de neurale ontwikkeling
- de belangrijkste oorzaken die deze neurale ontwikkeling verstoren 
- de neuroanatomische termen en structuren (ligging en functie) voorzover nodig voor het begrijpen van ontwikkelingsstoornissen en vroeg verworven hersenschade
- de kenmerken van de meest voorkomende neurale ontwikkelingsstoornissen: CP, DCD, ADHD, VSLD, ASS
- de oorzaken en gevolgen van verworven hersenschade bij kinderen
- de diverse vormen van epilepsie die bij kinderen voorkomen
- de betekenis en mechanismen van plasticiteit bij het zich ontwikkelende brein
- de te hanteren boeken en literatuur betreffende kinderneuropsychologie 

De deelnemers kunnen na de cursus:

- een zinvolle bijdrage leveren als lid van een multi- c.q. interdisciplinair team
- intra- en interdisciplinair communiceren met behulp van professionele terminologie 
- het functioneren van een kind met neuropsychologische functiestoornissen observeren en beschrijven op functie (stoornis), activiteits-(beperking-) en participatie-(handicap-)niveau, en de relaties tussen deze niveaus doorzien 
- een systematische probleemanalyse maken bij een kind met neuropsychologische stoornissen
- een nadere precisering van stoornissen geven, en aangeven waarom dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling 
- een aanzet geven tot een individueel toegesneden interventie (training, behandeling, therapie) en de theoretische fundering hiervan formuleren 
 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
(Meerdaagse) Nascholing
1155
30 inschrijfgeld
1125 cursusgeld
Tijd09:30 - 16:15
LocatieHaarlem (NL) (Toon kaart)

De stichting ITON onderzoekt de toepassingsmogelijkheden van inzichten uit de neurowetenschappen en verzorgt hierover cursussen op diverse gebieden: neurorevalidatie, chronische pijn, leren van motorische vaardigheden (sport, muziek etc). De doelgroep is principieel multidisciplinair, dwz. het probleem c.q. de patiënt staat centraal (en dus niet de discipline). Een belangrijk aspect van de ITON-cursussen is dat men inzicht krijgt in de diverse disciplinaire invalshoeken en met elkaar leert communiceren. Aan ITON-cursussen nemen medici, paramedici, psychologen, verplegenden en verzorgenden deel. Afhankelijk van het onderwerp ook andere beroepen bv. bij de cursus "motorisch leren" en "muziek en brein" ook musici, sporters en leraren.  

Leliestraat 7C
2011 BL
Haarlem
023-5341641
Selecteer een bestand aub.