Opleidingen details Cure & Care Development

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Behandeling van somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij kinderen (ID nummer: 370312)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie619-11-2019 t/m 18-5-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 1,519-11-2019 t/m 18-5-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek119-11-2019 t/m 18-5-2021
K&J/OG opleiding - overige taken0,519-11-2019 t/m 18-5-2021

Net zoals volwassenen hebben ook kinderen te maken met onaangename lichamelijke gevoelens. Het kan gaan om een scala aan klachten als bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid en benauwdheid. Deze lichamelijke nare gevoelens komen vaak voor wanneer een kind een ziekte heeft, maar ook als een kind stress ervaart. Meestal gaan deze klachten snel over. Als de klachten blijven bestaan en het kind daardoor beperkt wordt in zijn dagelijkse doen en laten, worden ze een probleem. In de DSM-5 wordt dit geduid als een somatisch-symptoomstoornis of een hieraan verwante stoornis. In de medische literatuur beschrijven artsen dat hen een heart-sink gevoel overkomt als zij deze patiënten in hun spreekkamer zien, ook psychologen voelen zich vaak ontredderd en denken snel in termen van weerstand bij het systeem als zij met deze kinderen geconfronteerd worden. Dit is jammer en bovendien niet nodig; deze klachten horen bij ons vakgebied en zijn over het algemeen goed te behandelen. Deze workshop geeft de cursist handvatten om tot een positief behandelresultaat bij deze kinderen en hun ouders te komen. Aan het einde van de dag is de cursist geïnspireerd en gaat hij de uitdaging van de behandeling aan. Leidraad voor de workshop is de protocollaire behandeling van deze stoornissen zoals beschreven door mw. dr. E. Moens en mw. prof. dr. C. Braet.

 

De volgende thema’s komen aan de orde:

  • Modellen als uitgangspunt voor het begrijpen van pijn en lichamelijke klachten
  • Onderscheid tussen kortdurende en langdurig bestaande klachten
  • Werken aan oorzaken of gevolgen?
  • Therapeutisch omgaan met lichamelijke attributies
  • Assessment: het belang van vragenlijsten en gedragsanalyses
  • Concretiseren en expliciteren van het doel van de behandeling
  • Het kind andere copingsmogelijkheden ten aanzien van de klacht aanleren: relaxatie, hypnose, verbeeldingsoefeningen en mindfulness
  • Kind en ouders probleemoplossingstechnieken aanleren
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3
academici en HBO-ers
Workshop
 Verdiepend
8
25
ja
320
6
Geen toetsing, wel evaluatie
Behoren tot de doelgroep
Bestand 
Brochuretekst 2019.pdf210 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd10:00 - 17:00
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Cure & Care Development (CCD) biedt een breed scala aan hoogwaardige kennis, voor zowel zorgprofessionals als bedrijven en ZZP'ers

Als je zorg nodig hebt, hoop je de zorgverlener te treffen die jou goed kan helpen. Die jou behandelt op basis van de laatste inzichten in de zorg en evidence based behandelingen. CCD biedt gedegen opleidingen aan zorgprofessionals die hun vak meer dan serieus nemen en zich willen blijven ontwikkelen.

Onze kernwaarden zijn leidend in ons doen en laten: wij zijn verbindend, ontwikkelingsgericht en vinden passie in ons werk vanzelfsprekend.

Naast het aanbod van gedegen opleidingen van gerenommeerde docenten, vinden we het minstens zo belangrijk dat de deelnemers onze service als uitmuntend ervaren. Hier besteden wij dan ook veel aandacht aan en we blijven onszelf continu evalueren en waar mogelijk verbeteren.

Oude Oeverstraat 120, etage 3
6811 JZ
ARNHEM
Postbus 5466
6802 EL
ARNHEM
026 368 44 11
Selecteer een bestand aub.